ดีแทค Safe Internet และกลุ่มเทเลนอร์ จับมือหลายภาคส่วน พัฒนาหลักสูตร ‘การเคารพในความหลากหลาย ทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้ง ทางออนไลน์ (Cyber-bullying)

หลักสูตร ‘การเคารพในความหลากหลายทางเพศเพื่อลด …

Continue reading