AIS Academy ประกาศเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” กระจายองค์ความรู้สู่ต่างจังหวัด ปั้นคนรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีสร้าง อนาคต

AIS Academy เดินหน้าสานต่อการเป็นแกนกลางร่วมภาคเอก …

Continue reading