กทปส. เปิดให้ทุน 300 ลบ. หนุนวิจัยและพัฒนาด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

กทปส. เดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการ …

Continue reading