รองปลัด ก.ไอซีที เปิดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ “ร่างแผนการพัฒนาอันดับ ความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล”

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเท …

Continue reading

ผลสำรวจแอมดอกซ์ชี้ ผู้ให้บริการเครือข่าย หันมาใช้บริการไอที จากบริษัทซอฟต์แวร์มากขึ้น ผู้ให้บริการเครือข่ายหลักๆ ใช้บริการอันหลากหลายจากเวนเดอร์หลายราย เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความซับซ้อนในระบบปฏิบัติการ

แอมดอกซ์ (Amdocs) (NYSE: DOX) ผู้ให้บริการชั้นนำด้ …

Continue reading

ซอร์สไฟร์ ชี้ เทรนด์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ดันความต้องการ ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันมัลแวร์ขั้นสูงโต

ซอร์สไฟร์ระบุการมาถึงของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง …

Continue reading