เอไอเอส 3G รายเดือน ออกนวัตกรรม “MULTISIZE SIM” ซิมแรกในเอเชียอาคเนย์ ที่ให้ลูกค้าใหม่ใช้งานได้กับ Smart Device ทุกประเภท

เอไอเอส 3G รายเดือน จัดเต็มความสะดวกสบายให้ลูกค้าใ …

Continue reading