AWN แจ้งความประสงค์ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่น 900 MHz ขอดูหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น 700 MHz ก่อนว่าจะรับหรือไม่

หลังจากที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกั …

Continue reading