“ครั้งแรกของโลก” กับการใช้โซลูชั่น SAP HANA Scale Out ความร่วมมือระหว่าง บางกอกแอร์เวย์ และ ซิสโก้

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้มีการติดตั้งใช้เทคโนโล …

Continue reading