AIS จัดประกวดใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อดูแลสุขภาพคนไทย

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ …

Continue reading

ไมโครซอฟท์ ประกาศความพร้อมสนับสนุน นักพัฒนาทั่วไทย ดึงคลาวด์โซลูชั่นขับเคลื่อนธุรกิจ

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เชิญชวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไ …

Continue reading