ดีแทคชวนมาทำความรู้จัก Cabin fever ผลกระทบทางจิตและภัยอื่นๆ ที่แฝงมากับการใช้เวลากับ สื่อออนไลน์ที่มากเกินไป

เด็กๆ ที่ติดอยู่ในบ้านเป็นเวลานาน อาจเผชิญภาวะที่เ …

Continue reading