11 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือ การใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของ ทีโอที ทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม 11 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกส …

Continue reading

กทปส. เปิดให้ทุน 300 ลบ. หนุนวิจัยและพัฒนาด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

กทปส. เดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการ …

Continue reading

ETDA ลงพื้นที่ ร.ร.โสตศึกษา จ.นนทบุรี สอนน้องเรียนรู้เทคนิค การทำอีคอมเมิร์ซ สานต่อโครงส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ …

Continue reading