แคสเปอร์สกี้ แลป สรุปตัวเลขเด่นด้านความปลอดภัย 2018: แรนซัมแวร์เพิ่ม 43% แบ็คดอร์เพิ่ม 44% คอมพิวเตอร์ 30.01% โดนภัยออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง

แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดเผยว่า จากจำนวนข้อมูลไฟล์มุ่ง …

Continue reading