บราเดอร์ ผนึก 3 องค์กร จัดโครงการ “ถวายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ให้แก่วัดที่เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ”

บราเดอร์ร่วมกับบุ๊คสไมล์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ …

Continue reading