ดีแทคเผย 6 ทักษะดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในกลุ่มเทคโนโลยี – ชูนโยบายความหลากหลายใน องค์กร เนื่องในวันสตรีสากล

ดีแทคเผย 6 ทักษะสำคัญทางดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำทา …

Continue reading

เทคโนโลยี บล็อกเชน ช่วยยับยั้งข้อครหาในวงการอาหาร ที่อาจสร้างวิกฤตให้แบรนด์

สินค้าที่ถูกเรียกคืนในอุตสาหกรรมอาหารมีจำนวนเพิ่มข …

Continue reading