กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน …

Continue reading