นวัตกรรมด้านซัพพลายเชนพุ่งสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประสิทธิภาพของการทำงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      ระบบซัพพลายเชนทั่วโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแ …

Continue reading

จีเอเบิล ชี้เทคโนโลยีคือโอกาสของนักการตลาด 4.0 ใช้ให้เป็น ก้าวให้ทัน ตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล

      จีเอเบิล เผยเทคโนโลยี ดิสรัปชั่น ส่งผลต่อนวั …

Continue reading