ETDA ลงพื้นที่ ร.ร.โสตศึกษา จ.นนทบุรี สอนน้องเรียนรู้เทคนิค การทำอีคอมเมิร์ซ สานต่อโครงส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 

กิจกรรม ดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเทคนิคการทำอีคอมเมิร์ซอย่างง่ายให้กับน้อง ๆ ผู้พิการทางการได้ยินกว่า 53 คน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมการผลิตสินค้าด้วยมือ รวมทั้งการกำหนดราคาต้นทุน ราคาขาย และกำไรที่ได้จากการขายสินค้า โดยมีสูตรคำนวนง่าย ๆ ให้ชวนคิด จากนั้นก็เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ทดลองนำเสนอสินค้าเพื่อให้ขายได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออกแบบและการพัฒนาสินค้า การใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า รวมถึงเทคนิคการสร้าง Content Storytelling ผ่านเฟซบุ๊ก รวมถึงฝึกการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพเพื่อให้สินค้าขายได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เป็นอย่างมากและต่างรู้สึกสนุกสนาน มีความเข้าใจในการทำอีคอมเมิร์ซง่าย ๆ เพื่อสร้างรายได้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วย

กิจกรรมนี้ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะที่ 4 แล้ว เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับครู นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และเกิดการพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *