‘ไปรษณีย์ไทย’ เร่งแผนระบายผลไม้ ช่วยเกษตรกรสู้พิษ COVID-19 “ช่วยขนช่วยขาย” ผ่านออนไลน์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิด 3 มาตรการ ‘ไปรษณีย์เพิ่มสุข’ ช่วยขน ช่วยขาย คือ ขนจากสวนสู่ออนไลน์ – ดึงเกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิก Thailandpostmart.com ช่วยขายสร้างรายได้ให้เกษตรกร – เป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และ ส่งต่อผลผลิตจากสวนถึงรั้วบ้าน – รับจากสวนส่งตรงถึงผู้บริโภค ด้วยบริการไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตล้นตลาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญ

พร้อมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ และพ่อค้าคนกลางในภูมิภาคต่างๆ คาดการณ์ปี 2563 จะสนับสนุน การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้กว่า 1,000 ตัน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของไปรษณีย์ไทยที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากการคาดการณ์เกี่ยวกับผลไม้ไทยในช่วงฤดูร้อนของปี 2563 ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากและอาจตกอยู่ในสภาวะ ล้นตลาด รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในประเทศคู่ค้า อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีส่งผลกระทบด้านการส่งออก เนื่องจากประเทศคู่ค้าเหล่านี้ลดปริมาณการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรและลดการเดินทางท่องเที่ยวมาบริโภคผลไม้ในไทย

ไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนซื้อผลไม้ผ่านระบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงการออกไปหาซื้อผลไม้นอกบ้าน ลดการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 พร้อมมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นของเกษตรกร ล่าสุดจึงได้มีมาตรการในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรให้มีรายได้จากการค้าขาย ด้วยการเป็นส่วนช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ซึ่งเบื้องต้นมีแนวทางดังนี้

· ‘ช่วยขน’ จากสวนสู่ออนไลน์ โดยไปรษณีย์ไทยใช้ศักยภาพการขนส่งและการเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์รวบรวมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในการเป็นช่องทางโฆษณา ประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดโปรโมชันสินค้าผลไม้คุณภาพผ่าน Thailandpostmart.com ซึ่งเกษตรกรสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ผ่านการสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ โดยไปรษณีย์ไทยจะนำสินค้าเหล่านั้นขึ้นเป็นสินค้าแนะนำ บนหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เห็นและซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น และยังรวบรวมหมวดสินค้าอื่นๆ อาทิ อร่อยทั่วไทย ของดีประจำจังหวัด สุขภาพและความงาม ฯลฯ เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในช่วงภาวะวิกฤตนี้
· ‘ช่วยขาย’ สร้างรายได้ให้เกษตรกร ไปรษณีย์ไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ศักยภาพด้านขนส่ง/โลจิสติกส์และการเป็นมาร์เก็ตเพลสของ “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท” เป็นสื่อกลางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการรับขนส่งผลผลิตจากสวนของเกษตรกรถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของไปรษณีย์ไทย อาทิ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Thailandpostmart.com) และที่ทำการไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ
· ‘ช่วยส่งต่อ’ ผลผลิต จากสวนถึงรั้วบ้าน จุดแข็งสำคัญของไปรษณีย์ไทยคือโครงข่ายการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ จากสวนของเกษตรกร ส่งตรงไปยังผู้บริโภคด้วยระบบของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ‘มาตรฐานส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น’ จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตคุณภาพดีจากแหล่งผลิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าวิสาหกิจชุมชนได้ที่ www.thailandpostmart.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *