ซิสโก้ เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ รองรับบุคลากรและสถานที่ทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ซิสโก้ เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ มุ่งเน้นความยืดหยุ่นของธุรกิจ (Business Resiliency) เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  ท่ามกลางสภาวะที่ไม่แน่นอน การจัดการดูแลธุรกิจให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นกลายเป็นภารกิจสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กรธุรกิจ ช่วยให้ลูกค้าปรับตัวให้เข้ากับ “วิถีชีวิตใหม่”

• ตอบโจทย์ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบไอทีให้ทันสมัย ช่วยให้การทำงานแบบเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

• โซลูชั่นใหม่รองรับการทำงานจากที่บ้านอย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

• โซลูชั่นใหม่ช่วยให้โรงพยาบาล และสถานศึกษาปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่

ผลการสำรวจความคิดเห็น PwC COVID-19 CFO Pulse Survey ครั้งที่ 5 ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ระบุว่าสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญสูงสุด(87%) คือ มาตรการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของที่ทำงานเมื่อพนักงานเริ่มกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศตามปกติ นอกจากนี้ เกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริหารฝ่ายการเงินทั้งหมดระบุว่า บริษัทของตนจะทำให้รูปแบบการทำงานจากที่บ้านกลายเป็น “ทางเลือกถาวร” สำหรับบุคลากรในตำแหน่งงานที่เหมาะสม  

โซลูชั่นใหม่ของซิสโก้จะช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายที่สำคัญเหล่านี้ในอนาคต โดยจะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานนอกสถานที่ หรือจากที่บ้านได้อย่างปลอดภัย และรองรับการสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่ไว้วางใจได้

ขณะที่องค์กรต่างๆ รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส หลายๆ องค์กรได้ปรับใช้โซลูชั่นที่มุ่งเน้นการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของซิสโก้ จัดการดูแลให้องค์กรเหล่านี้ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ฉับไว สำหรับการรับมือกับการแพร่ระบาดในระยะถัดไป รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายไอที และฝ่ายปฏิบัติการ ให้ความสำคัญกับการทำให้สภาพแวดล้อมไอทีที่สามารถปรับตัว และเรียนรู้จากบทเรียนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา  ทั้งนี้ผู้บริหารฝ่ายการเงินส่วนใหญ่ (72%) ที่ตอบแบบสอบถามของ PwC คาดการณ์ว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่น และความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ 49% ระบุว่าการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรมีความพร้อม และความแข็งแกร่งมากขึ้นในระยะยาว

โซลูชั่นที่ช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของธุรกิจนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ของซิสโก้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหลายพันรายตลอดช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน โดยตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สาธารณสุข และการศึกษา และมีโมเดลการใช้งานและบริการที่สะดวกง่ายดาย ช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที  โซลูชั่นดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการในด้านอื่นๆ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในสถานที่ทำงาน การติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบเสมือนจริง และสถานพยาบาลขนาดเล็กที่อาศัยการเชื่อมต่อในการให้บริการ (pop-up connected clinics) 

จุดเด่นที่สำคัญของโซลูชั่นใหม่ของซิสโก้มีดังต่อไปนี้:

โซลูชั่นสำหรับการทำงานนอกสถานที่อย่างปลอดภัย

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด ลูกค้าได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากซิสโก้เพื่อจัดการให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยโซลูชั่นที่ปลอดภัยและการปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น โซลูชั่นดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงส่วนงานต่างๆได้ เช่น:

• ศูนย์บริการระยะไกล – เทคโนโลยีและบริการติดตั้งที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ (Contact Center) สามารถทำงานจากที่บ้านโดยใช้โซลูชั่นคลาวด์ หรือเข้าใช้งานระบบที่ติดตั้งไว้ภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย

• การเข้าถึงระยะไกลอย่างยืดหยุ่น – ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่าย อุปกรณ์ลูกข่ายที่รองรับการทำงานร่วมกัน และแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ  โซลูชั่นนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว สามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ตามต้องการ

• การทำงานจากที่บ้านอย่างปลอดภัย – รองรับการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงแบบระยะไกล (Remote Access) โดยใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ขีดความสามารถของ VPNกำหนดแผนการติดตั้งโดยใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ และดำเนินการวางแผน ออกแบบ และตั้งค่าเครือข่าย VPN เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าถึงระบบผ่านการเชื่อมต่อระยะไกลได้อย่างปลอดภัย

โซลูชั่นสถานที่ทำงานที่ไว้ใจได้

องค์กรธุรกิจต่างๆในปัจจุบัน พยายามที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ พร้อมทั้งรองรับ “การกลับเข้าทำงานในออฟฟิศ” อย่างปลอดภัย และขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจและวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อให้พนักงานและลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด  ซิสโก้สนับสนุนการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ เช่น:

• ระบบเสมือนจริงสำหรับการเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถาน –ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยผ่านระบบวิดีโอ พร้อมระบบจัดการสำหรับผู้ใช้งาน ช่วยให้ญาติพี่น้อง ที่ปรึกษา แพทย์ และทนายความสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้ต้องขังได้อย่างง่ายดาย  ซิสโก้ช่วยอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย จัดการฝึกอบรม และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ ระบบเสมือนจริงสำหรับการเยี่ยมผู้ต้องขังนี้จะช่วยให้ทางทัณฑสถานสามารถปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง เปิดโอกาสให้มีการติดต่อพูดคุยกันมากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย.

• การเชื่อมต่อออฟฟิศระยะไกล– ขยายเครือข่ายขององค์กรไปยังสถานที่ตั้งใกล้เคียงและจุดที่อยู่ไกลออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สำหรับแบนด์วิธที่มากขึ้น การเชื่อมต่อที่รวดเร็วกว่า และความปลอดภัยที่เหนือกว่า  บริการและเทคโนโลยีที่ซิสโก้นำเสนอจะช่วยให้ลูกค้าออกแบบ สร้าง และใช้งานโซลูชั่น Wireless LAN ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ด้วยประสบการณ์การเชื่อมต่อไร้สายที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

• มีการตรวจสอบความหนาแน่นทางสังคม (Social Density) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก– โซลูชั่นนี้อาศัยความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่รองรับการเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานที่ทำงานโซลูชั่นนี้พัฒนาต่อยอดจาก DNA Spaces ของซิสโก้ และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไร้สาย โดยทำหน้าที่หาข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของพนักงานจากสถานที่หลายๆ แห่ง ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงาน โซลูชั่นนี้จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *