กลุ่มทรู ร่วมกับ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ วิศวะมหิดลนำศักยภาพ True 5G เชื่อมต่อเพิ่มประสิทธิภาพ ”หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ศิริราช 2020”

กลุ่มทรูจับมือกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแ …

Continue reading