เดลต้าร่วมมือกับอาลีบาบาพัฒนา เทคโนโลยีพาวเวอร์ซัพพลาย เพื่อการใช้งานสำหรับศูนย์ข้อมูล (IDC) ในยุคดิจิตัล

เดลต้า ร่วมมือกับ อาลีบาบา พัฒนาเทคโนโลยีพาวเวอร์ซ …

Continue reading

เอไอเอส รวมพลัง เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนประเทศ สู่เป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน

เอไอเอส โดยนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรก …

Continue reading