เอไอเอส ย้ำพร้อมเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เปิดตัว 3 แพลตฟอร์ม IoT, VDO,VR หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

       เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ พร้อมก้าวสู่การเป็ …

Continue reading

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

       สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลง …

Continue reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส …

Continue reading