กทปส. สานต่อโครงการต้นแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หวังเชื่อมโยงเครือข่าย รพ. ทั่วประเทศ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน …

Continue reading