อีเอ็มซี เผยผลวิจัย ผู้นำองค์กรธุรกิจทั่วโลกยอมรับว่ายังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับโลกยุคดิจิตอลในอนาคต

ปัจจุบันผู้บริโภคได้แสดงออกถึงความต้องการใหม่ๆ ผ่า …

Continue reading