ไปรษณีย์ไทยตอกย้ำ สานเป้าหมาย “สื่อสารและขนส่งแห่งชาติ” ด้วยบทบาท “ผู้เปิดเส้นทาง – เพื่อนที่รู้ใจ” พร้อมส่งทุกความสัมพันธ์ ทุกความสำเร็จ

   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในฐานะหน่วยงานสื่อสารและขนส่งแห่งชาติ ขับเคลื่อนองค์กรในโอกาสครบรอบ “140 ปีกิจการไปรษณีย์ไทย” รุกใช้ศักยภาพที่หลากหลายเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาส และสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านบทบาทผู้เปิดเส้นทางและเพื่อนที่รู้ใจ นอกจากนี้ ยังเดินหน้ามอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนไทยด้วยแนวคิด“ส่งทุกความสัมพันธ์ สู่ทุกความสำเร็จ” พร้อมขอบคุณความเชื่อมั่น และสัมพันธภาพระหว่างคนไทยที่มีต่อไปรษณีย์ไทยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 140 ปี

      ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่าในปีนี้กิจการไปรษณีย์ไทยได้ก้าวสู่ปีที่ 140 ซึ่งนับเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้ให้บริการสื่อสารและการขนส่งที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยภายใต้วาระที่สำคัญนี้ไปรษณีย์ไทยขอขอบคุณคนไทยที่ให้ความไว้วางใจกับการเลือกใช้หลากบริการทั้งการส่งพัสดุ การสื่อสารระหว่างกันผ่านจดหมายและเอกสารสำคัญ การดำเนินธุรกิจและสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบขนส่งของไปรษณีย์ รวมถึงสัมพันธภาพอันดีที่ส่งมาถึงบุรุษไปรษณีย์ องค์กร และเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ

     จากวันแรกจนถึงปัจจุบันกิจการไปรษณีย์ไทยพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุด มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสุข มีความพึงพอใจทุกครั้งที่ใช้ไปรษณีย์ไทย และในโอกาสฉลองครบปีที่ 140 ยังพร้อมมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้คนไทยภายใต้แนวคิด “ส่งทุกความสัมพันธ์ สู่ทุกความสำเร็จ”

     “ไปรษณีย์ไทยจึงมุ่งนำโซลูชัน บริการ เครือข่าย ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเติบโตเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกมิติด้วยบทบาทการเป็น “ผู้เปิดเส้นทาง หรือ Navigator” และการเคียงข้างคนไทยแบบ “เพื่อนที่รู้ใจ หรือ Companion” โดยจะใช้สิ่งที่มีศักยภาพอย่างบริการ ความชำนาญขนส่ง เครือข่าย นวัตกรรมช่วยให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจทุกขนาดสามารถขยายช่องทางการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและในระดับโลกดึงประสบการณ์การอยู่เคียงข้างคนไทยกว่า 140 ปี มาเพิ่มคุณภาพงานบริการให้ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องที่ง่าย พร้อมเคียงข้างทุกวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างการเติบโตให้เป็นไปอย่างยั่งยืน”

      ดร.ดนันท์ กล่าว แนวทางการดำเนินงานในปีที่ 140 ของไปรษณีย์ไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงขององค์กรที่เป็นเพื่อนร่วมทางของคนไทยเสมอมา ผ่านทุกเรื่องราวในแต่ละยุคสมัย พร้อมพิสูจน์ให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจนได้รับการยอมรับให้เป็นแบรนด์ขนส่ง Top of Mind ของคนไทย อีกทั้งยังทำหน้าที่ผู้สนับสนุนคนทุกวัย เข้าใจความต้องการของคนทุกเจเนอเรชันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหญ่ หรือคนรุ่นใหม่ ซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมที่จะร่วมเดินเคียงข้างคนไทย

Follow Us

Scroll to Top