NT จับมือ ไมโครซอฟท์ นำเบอร์โทรฯ บ้าน พลิกโฉมสู่ NT Digital Teams Phone รองรับการใช้งานภาครัฐ และ เอกชน ตั้งเป้า 5 พันล้าน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับบริการ Fixed Line (โทรศัพท์บ้าน) ในรูปแบบ Digital Voice ภายใต้แนวคิด “Any Device Anytime Anywhere @ The Same Price” เสนอ Solution ที่น่าสนใจยิ่งและมีประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมให้กับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน

     พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็นที กับ ไมโครซอฟท์ ร่วมกันทำกรอบข้อตกลง (MOU) ในการ Co-create Products & Services เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการโทรศัพท์ประจำที่ ให้มีความเป็น Smart Product โดยสามารถ      เชื่อม ต่อเข้ากับ Digital Connected Workplace Platform ตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน  ได้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานกันอยู่แล้ว โดยใช้ชื่อบริการว่า “NT Digital Teams Phone” ที่สามารถใช้งานเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานเดิมร่วมกับ Microsoft Teams Phone ได้จากทุก พื้นที่ทั่วไทย รวมถึงในต่างประเทศ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วโลก

      “NT Digital Teams Phone” จะทำงานผ่านบริการ Microsoft Teams ที่มีให้บริการอยู่โดย เสริมประสิทธิภาพการใช้ Voice ผ่าน โทรศัพท์ประจำที่ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองลูกค้าในการสื่อสารออนไลน์ การส่งข้อมูลออนไลน์ การประชุม ออนไลน์ได้ แม้แต่การติดต่อกันผ่านโทรศัพท์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บริการนี้จะช่วยให้การติดต่องาน หรือการประชุมสะดวกราบรื่นตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งเลขหมายใหม่หรือ ใช้เลขหมายมือถือส่วนตัว ในการติดต่อ ทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบโทรคมนาคมภายใน องค์กร ปัจจุบันเรามีหมายเลขที่ใช้งานอยู่ประมาณ 1 ล้านเลขหมาย เป็นลูกค้าองค์กรอยู่ 8 แสนเลขหมาย ซึ่งรวมกับเอสเอ็มอีที่มีอยู่ประมาณ 3 แสนเลขหมาย

    นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นอื่นๆ อีกมากมายที่เป็น Feature ของบริการที่สามารถ ทำได้อย่างหลากหลาย และมากกว่าตู้สาขาปกติทั่วไป เปรียบเสมือนเป็นการUpgrade บริการโทรศัพท์บ้านหรือ Fixed Line ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างชัดเจน

      ชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) กล่าวว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้ NT Digital Teams Phone เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งในการพัฒนาและต่อยอดบริการโทรศัพท์ประจำที่ให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิตอล อย่างเต็มรูปแบบ ผ่าน Application Microsoft Teams ในการนำบริการโทรศัพท์ประจำที่ของ NT มาต่อยอด พัฒนาการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งาน IT ในยุคดิจิทัล เพื่อรองรับ การทำงานแบบ Hybrid Work ที่สมบูรณ์แบบ ให้ทุกธุรกิจได้สัมผัสประสบการณ์การสื่อสาร แบบ All-in-one communication”

     เอ็นที มีภารกิจสำคัญในการให้บริการที่ทันสมัยมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องก้าวเป็น Digital Government ในอนาคต โดยบริการ NT Digital Teams Phone ตั้งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าในระยะแรก จะเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SMEs Corporate , ราชการ และรัฐวิสาหกิจ  ที่มีการใช้โทรศัพท์ ประจำที่ทุกระบบผ่านตู้สาขา PBX ซึ่งอาจมีสาขาอยู่ในคนละพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มลูกค้าที่ได้มี การใช้งาน License Microsoft Office 365 อยู่แล้ว โดยคาดการว่าจะมีองค์กรต่างๆ สนใจใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 20% ของฐานลูกค้าในปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 พันล้านบาท ภายในไตรมาสที่สี่ของปีนี้

Follow Us

Scroll to Top