หัวเว่ย เสริมจุดยืนความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ คว้ารางวัล CSO30 ASEAN Awards

     บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล “Top CSO30 อาเซียน 2023: ผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 30 อันดับแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง และรางวัลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความสามารถบุคลากรไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)และหัวเว่ย ประเทศไทย โดยรางวัลทั้ง 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSO30 ASEAN Awards ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรซึ่งเป็นผู้นำเรื่องการผลักดันความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจัง รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในภูมิภาค

      สุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ตัวแทนของหัวเว่ย ประเทศไทย รับรางวัลดังกล่าว เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ชนะ 30 อันดับแรก ของรางวัล Top CSO30 อาเซียน 2023 ในโครงการ CSO30 ASEAN Awards โครงการนี้จะเน้นเชิดชูผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนมูลค่าทางธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง นอกจากนี้ หัวเว่ยยังรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นรับรางวัลร่วมกับพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในด้านความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา ยกระดับทักษะ ความสามารถบุคลากรไซเบอร์ เพื่อลดการขาดแคลนบุคลากรในหน่วยงานซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องทั้งของหัวเว่ย ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการตอบแทนสังคมไทย ตามพันธกิจ ‘เติบโตพร้อมกับประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย’ (Grow in Thailand, Contribute to Thailand) ผ่านการเสริมสร้างอีโคซิสเต็มด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และการบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลที่แข็งแกร่งของประเทศ

     CSO30 ASEAN Awards ครั้งที่ 3 มีเกณฑ์การตัดสินซึ่งพิจารณาจากโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการปกป้องธุรกิจ การประเมินยังครอบคลุมไปถึงวิธีที่องค์กรนั้น ๆ มีอิทธิพลต่อผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์และความยืดหยุ่นในองค์กร และการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อชุมชนความปลอดภัยทางไซเบอร์ในวงกว้างนอกเหนือจากองค์กร

     บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบัน ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ รวมทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำที่มีความปลอดภัยมาสู่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และการสนับสนุนโครงการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ร่วมกับ สกมช. และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดิจิทัลในประเทศไทยผ่านการบ่มเพาะรูปแบบต่าง ๆ และผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนและปลอดภัยในอนาคต

Follow Us

Scroll to Top