แอ๊พซินท์ เร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Gen-AI

      เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ปีของการเปิดตัว ChatGPT ขณะนี้บริษัทชั้นนำกำลังใช้ประโยชน์จาก Gen-AI ไม่เพียงแค่เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั้งทีมและแผนก เพื่อให้บรรลุการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรทั้งหมด

      แอ๊พซินท์ (Appsynth) นำขุมพลังของ Gen-AI มาปรับใช้ในทุก ๆ ส่วนขององค์กรอย่างรวดเร็ว โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ Gen-AI ขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยรวมตัวแทนจากทุกแผนก เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและศึกษาการนำ Gen-AI ไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจที่ปรึกษาดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์

      การเปิดตัวของ ChatGPT ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ AI กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย มีฐานผู้ใช้งานมากถึง 180 ล้านคนในเวลาเพียงหนึ่งปี ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่สร้างฐานผู้ใช้งานได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีรายงานว่ามีผู้ใช้งานถึง 100 ล้านคนต่อสัปดาห์

     แม้ว่าการตอบสนองคำสั่งของระบบ ChatGPT จะดูน่าประทับใจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เช่น ChatGPT ไม่ได้มีความเข้าใจในคำสั่งของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นเพียงการจับคู่รูปแบบเพื่อให้การตอบสนองความน่าจะเป็นสูงสุด และด้วยเหตุนี้จึงอาจไม่ได้มี “ปัญญา” อย่างแท้จริง แม้ว่า ChatGPT จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของ AI แต่ก็ยังถือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (ANI) ซึ่งหมายความว่า เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานได้เฉพาะทาง มีความสามารถทำงานที่ได้รับคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ตัวงานที่สามารถทำได้นั้นยังคงมีจำกัด

       วิวัฒนาการขั้นถัดไปของปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) คือ การที่ AI มีความสามารถเทียบเท่ามนุษย์ในทุก ๆ ทาง หรือที่หลาย ๆ คนเคยได้ยินว่า ความเป็นเอกเทศ หรือ ภาวะเอกฐานซึ่งหมายถึง จุดที่ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาล้ำหน้าไปและสามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันนี้แม้จะมีการพัฒนาไปมากแล้ว ก็ยังนับว่าห่างไกล อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราการลงทุนที่ไหลเข้าสู่วงการ AI ในปัจจุบัน ภาวะเอกฐาน อาจจะมาเร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญเคยคาดการณ์ไว้

     ปัจจุบันแม้การใช้งาน AI จะยังคงมีข้อจำกัด แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธประโยชน์จากการใช้งาน Gen-AI ได้ เช่น สามารถเร่งการค้นคว้าวิจัยให้เสร็จเร็วขึ้น จัดระเบียบความคิด และเขียนถ้อยคำใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การเข้าใจการใช้งาน AI ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

      ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา แอ๊พซินท์ ถือเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย ในการออกแบบ พัฒนา และส่งมอบแอปพลิเคชันสู่มือผู้บริโภค และยังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เปิดตัวธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ อีกด้วย แอ๊พซินท์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทไอทีที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับ 1 ของไทย จากดัชนีการจัดอันดับประจำปีของ Financial Times

 Appsynth กำลังดำเนินงานปรับขบวนการภายในทุกแผนก โดยนำ Gen-AI มาใช้งานในส่วนต่าง ๆดังนี้:

         การออกแบบ: ลดเวลาในส่วนงานที่ต้องมีการทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง ช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ งานออกแบบประสบการณ์การใช้งานที่เฉพาะตัว (personalized user experience) วิเคราะห์เทรนด์ใหม่ ๆ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันของทีม

      งานพัฒนาผลิตภัณฑ์: ช่วยให้ทีมนักพัฒนาทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดสำหรับทดสอบระบบ โดยใช้งาน GitHub Copilot เพื่อลดการเขียนโค้ดซ้ำ

      การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance): ช่วยสร้าง test case สำหรับทดสอบโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ทีมตรวจสอบคุณภาพ ที่ไม่ได้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถสร้างโค้ดสำหรับการทดสอบโปรแกรมได้แบบอัตโนมัติ

      ความเป็นผู้นำด้านเทค: ช่วยด้านการค้นคว้าวิจัย และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของไอเดีย (Proof of Concept (POC)) การสร้างโค้ดตัวอย่าง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโค้ด และการเขียนคู่มือการใช้งานสำหรับนักพัฒนาตามโซลูชันที่ได้ค้นพบ

      การบริหารโครงการ (Project Management): ช่วยสร้างเอกสารเบื้องต้น ทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน สรุปเอกสาร และทำให้กระบวนการวางแผน และติดตามโครงการราบรื่นขึ้น และช่วยเตรียมสไลด์ที่มีภาพประกอบเบื้องต้นได้โดยลดความช่วยเหลือที่ต้องใช้จากทีมดีไซน์      การจัดการผลิตภัณฑ์และการเติบโต (Product Management and Growth): ช่วยในการทำความเข้าใจภาพรวมของตลาดและค้นหาข้อมูลอ้างอิงซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ และยังช่วยให้ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ สำหรับพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของลูกค้า

      ทรัพยากรบุคคล: ช่วยร่างข้อความในการสื่อสาร การตรวจสอบไวยากรณ์ และการค้นคว้าความรู้ทั่วไป และลดภาระงานซ้ำ ๆ และการค้นหาข้อมูลที่ใช้เวลานาน      การเงิน: ร่างอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย และการประมวลผลตัวเลขด้านบัญชี รวมถึงช่วยแปลเอกสารต่าง ๆ

     โรเบิร์ต แกลลาเกอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท แอ๊พซินท์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดยิ่งเร็วยิ่งดี ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทันกับคู่แข่ง และยังช่วยให้เริ่มเรียนรู้เห็นข้อมูลจริงจากการใช้งานจากผู้ใช้งานพร้อมเสริมว่า “Gen-AI เข้ามาช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของเราลง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ สู่มือผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ล้ำหน้าคู่แข่งในตลาดที่อาจยังไม่ตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี Gen-AI”

      แม้ว่าเทคโนโลยี Gen-AI สามารถช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่การประเมินผลกระทบล่วงหน้าที่จะเกิดกับโครงการก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จมากขึ้น ด้วยทรัพยากรที่เท่ากัน  สำหรับลูกค้าของแอ๊พซินท์ ที่มีทีมงานเฉพาะที่ทำงานตามเวลาและทรัพยากรที่กำหนด นั่นหมายความว่าแอ๊พซินท์ สามารถส่งมอบคุณค่าได้ในเวลาเดียวกัน และต้นทุนที่ดีขึ้นด้วย

      นอกเหนือจากการบริการด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแล้ว แอ๊พซินท์ยังให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงกระบวนการ และยกระดับความสามารถใหม่ ๆ ของทีมงาน นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยี Gen-AI เพื่อเร่งบริการการพัฒนาดิจิทัลหลักแล้ว แอ๊พซินท์ จะเริ่มช่วยเหลือลูกค้าในการปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Gen-AI เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกันในองค์กรของตนเอง โดยการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรยุคใหม่ในปัจจุบัน

Follow Us

Scroll to Top