AWS ประกาศโครงการ “Generative AI Impact Initiative” มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนองค์กรภาครัฐ

Amazon Web Services (AWS) ประกาศเปิดตัวโครงการ AWS Public Sector Generative Artificial Intelligence (AI) Impact Initiative ซึ่งเป็นการลงทุนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา 2 ปี โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่สนับสนุนความต้องการด้านเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐ ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์พันธกิจหลักของตนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้บริการ Generative AI และโครงสร้างพื้นฐานของ AWS เช่น Amazon Bedrock, Amazon Q, Amazon SageMaker, AWS HealthScribe, AWS Trainium และ AWS Inferentia

     โครงการนี้ของ AWS ได้จัดสรรงบประมาณสูงสุดถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการ Generative AI ต่างๆ งบประมาณนี้จะมาในรูปแบบของ AWS Promotional Credits การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค      การพิจารณาจัดสรรเครดิตจะดูจากหลายปัจจัย ได้แก่ ประสบการณ์ของลูกค้าในการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความสำเร็จที่คาดหวังของแนวคิดโครงการ หลักฐานว่าโซลูชันจะถูกนำไปใช้งานจริงในอนาคต และความรู้ความเข้าใจของลูกค้าในด้าน Generative AI โครงการ Impact Initiative เปิดรับสมัครลูกค้าและพาร์ทเนอร์ AWS ทั้งรายใหม่และรายเดิมจากทั่วโลก สำหรับองค์กรที่กำลังพัฒนาโซลูชัน Generative AI เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของสังคม

     ในภาครัฐและองค์กรสาธารณะ ผู้นำต่างตระหนักถึงประโยชน์ของ Generative AI ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงาน อย่างไรก็ตาม องค์กรเหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น การปรับประสบการณ์การศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ AWS พร้อมสนับสนุนองค์กรภาครัฐในการนำ Generative AI และเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม

     โครงการนี้ของ AWS เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2569 หากได้รับคัดเลือก คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์และทรัพยากร ดังนี้

  • การฝึกอบรมเฉพาะด้าน สำรวจหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและการนำสินค้าออกสู่ตลาด
  • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก Generative AI Innovation Center ในการออกแบบ ระบุ และนำGenerative AI มาใช้อย่างปลอดภัย
  • การสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ AWS และคู่มือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง Generative AI ตามหลัก Well-Architected Framework
  • สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการประชุมสัมมนาสำหรับนักพัฒนา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานAWS Summit ทั่วโลกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างเครือข่ายและประชุมกับนักพัฒนาคนอื่น ๆ
  • โอกาสในการเป็นผู้นำทางความคิดระดับโลก โดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของคุณผ่านกิจกรรมการตลาดของ AWS

     โครงการ AWS Public Sector Generative AI Impact Initiative นี้เป็นการสานต่อความมุ่งมั่นของ AWS ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ AWS เป็นหนึ่งในพันธมิตรสนับสนุนโครงการนำร่อง National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR) ของสำนักงานกองทุนวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยให้นักวิจัยและนักการศึกษาในสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ชุดข้อมูล โมเดล ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม และการสนับสนุนผู้ใช้สำหรับการวิจัย AI

     นอกจากนี้ Amazon ยังเป็นสมาชิกของU.S. Artificial Intelligence Safety Institute Consortium ซึ่งก่อตั้งโดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology หรือ NIST) และได้บริจาคเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการประเมินความปลอดภัยของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models หรือ LLM) ไม่เพียงเท่านั้น AWS ยังให้การสนับสนุนโครงการอื่น ๆ อาทิ AI for Changemakers Accelerator program ซึ่งดำเนินการโดยองค์กร Tech To The Rescue และโครงการ Now Go Build CTO Fellowship ของ Werner Vogels ซึ่งเป็น CTO ของ AWS

Follow Us

Scroll to Top