ฟูจิฟิล์ม ลงนามความร่วมมือ สนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Chula-Endoscopy Short Course (CESCO) EUS ERCP series”

    บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน One-stop, Total Healthcare Solution นำโดย ซากิ ชิมาดะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แผนก Endoscopy of Medical Systems  ลงนามความร่วมมือสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำโดย ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านนวัตกรรม หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตกรรมและการส่องกล้องของมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านแผนและงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

     จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Chula-Endoscopy Short Course (CESCO) EUS ERCP seriesเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในด้านการทำหัตถการการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้องที่ติดอัลตร้าซาวด์  และการตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (EUS ERCP) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Excellence Center For GI Endoscopy) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Follow Us

Scroll to Top