กลุ่มบีซีจี เบญจจินดา “ไซเบอร์ อีลีท จับมือ คลาวด์สไตรก์ ติดอาวุธป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์องค์กร ยกระดับบริการ Managed Security Services”

     บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด  ปี 2023 สนับสนุนองค์กร ต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปกป้องการเกิดผลกระทบ ก่อนธุรกิจหยุดชะงัก  พร้อมเคียงข้างองค์กรรับมือเหตุด่วนเหตุร้ายด้วยเทคโนโลยีจาก บริษัท คลาวด์สไตรก์ หรือ CrowdStrike ร่วมทำภารกิจป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าในยุคที่ธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในทุกมิติ  

     ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ในกลุ่ม บีซีจี เบญจจินดา กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดทั้งในแง่ของปริมาณและระดับความรุนแรง จากการสำรวจของ คลาวด์สไตรก์ พบว่ามี 33 กลุ่มแฮกเกอร์ที่เกิดใหม่ในปี 2022 โดยทำให้กลุ่มแฮกเกอร์ทั้งหมดมีมากกว่า 210 ภัยคุกคาม โดยการโจมตีผ่านระบบคลาวด์มีมากขึ้นถึง 95% และใช้เวลาเฉลี่ยในการโจมตีเพียง 84 นาที

      ไซเบอร์ อีลีท เน้นร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งในครึ่งปีหลังนี้ได้ผสานความร่วมมือกับคลาวด์สไตรก์ หรือ CrowdStrike  ผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับโลก โดยไซเบอร์ อีลีท ได้รับการคัดเลือกให้เป็น CrowdStrike Powered Service Provider (CPSP) Partner ของคลาวด์สไตรก์ที่สามารถนำเสนอบริการ Managed Services จากคลาวด์สไตรก์

     ไซเบอร์ อีลีท ยังได้รับความไว้วางใจให้มีสิทธิ์ใน Engagement License Program (ELP) ซึ่งเป็นรายเดียวในประเทศไทย ที่สามารถใช้เทคโนโลยีของคลาวด์สไตรก์ เพื่อช่วยองค์กรเผชิญเหตุทางไซเบอร์ในกรณีที่ติดแรมซัมแวร์หรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ ผนวกกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ของ ไซเบอร์ อีลีท จึงยิ่งเป็นการยกระดับบริการและช่วยปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      “การร่วมมือกันระหว่าง ไซเบอร์ อีลีท และ คลาวด์สไตรก์ นั้น เรามองว่า คลาวด์สไตรก์ เป็นองค์กรผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับโลก ซึ่งทั้ง 2 บริษัทต่างมีประสบการณ์ในการสนับสนุนองค์กรทั้งด้านป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจจับและรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งในประเทศและระดับโลก โดยทั้งสองบริษัทเล็งเห็นร่วมกันว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (BFSI) และกลุ่มการแพทย์และโรงพยาบาล (Healthcare) เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการพยายามถูกโจมตีสูงและมีการอัตราการถูกโจมตีสำเร็จอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน เราจึงเห็นว่าการนำประสบการณ์และการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในตรวจจับ ป้องกัน และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงจึงเป็นแผนงานสำคัญที่จะดำเนินร่วมกันเพื่อให้องค์กรได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถทดลองใช้เทคโนโลยีของคลาวด์สไตรก์รวมถึงการตรวจสอบการโจมตีและประเมินความเสี่ยงการถูกโจมตีขององค์กร (Compromised Assessment)” ดร.ศุภกร กล่าว

      ณัฐพล อาภาแสงเพชร ผู้อำนวยการฝ่าย Managed Security Services บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด  กล่าวว่า การประกาศความร่วมมือกันในครั้งนี้ ไซเบอร์ อีลีท เล็งเห็นข้อดีที่ลูกค้าจะได้รับจากเทคโนโลยีในการตรวจจับ และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ CrowdStrike Falcon ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ด้าน คือ

1. Cloud native จากที่โซลูชั่นและการให้บริการถูกออกแบบบนระบบคลาวด์ทั้งหมดจะช่วยลดความซับซ้อนและประหยัดต้นทุนการดำเนินงานในการนำระบบมาประยุกต์ใช้

2. AI powered – เสริมการทำงานของนักวิเคราะห์ภัยคุกคามโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Big data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

3. Single agent – ส่งมอบทุกความสามารถและคุณสมบัติการป้องกันภัยคุกคามบนระบบเดียว ทำให้หมดความกังวล และขจัดความท้าทายด้านการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของผู้ใช้งาน

      “การร่วมมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเฝ้าระวัง การบริหารระบบป้องกันภัยคุกคาม และบริการการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CrowdStrike Falcon เป็นเครื่องมือสำคัญในการให้บริการ และด้วย ไซเบอร์ อีลีท ได้รับสิทธิ์ใน Engagement License Program (ELP) ซึ่งบริษัทต้องผ่านข้อทดสอบและหลักเกณฑ์มากมายเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือก โดยแนวคิดของโปรแกรมนี้คือ เมื่อลูกค้าที่แม้ไม่ใช่ลูกค้าของ ไซเบอร์อีลีท ถูกโจมตีทางไซเบอร์จนได้รับผลกระทบ ทำให้การทำงานหยุดชะงัก CrowdStrike สามารถสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนการช่วยเหลือกอบกู้ เทียบได้กับอาวุธ โดยมีหน่วยรบเพื่อเข้าช่วยดำเนินการแก้ไขโดย ไซเบอร์ อีลีท แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ณัฐพล กล่าว

      กิริช การ์เกชวาริ  ผู้อำนวยการฝ่ายคู่ค้าสัมพันธ์ (channel) ภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ คลาวด์สไตรก์ เห็นศักยภาพของ ไซเบอร์ อีลีท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ที่มีประสบการณ์ ร่วมงานกันมาอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้าน Managed Security Services ภายในประเทศไทยที่มีฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนที่แข็งแกร่ง ซึ่งเทคโนโลยีของคลาวด์สไตรก์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถช่วยยกระดับบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งของ 2 บริษัท โดยมั่นใจว่ามีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์หากลูกค้าถูกโจมตีได้เร็วด้วยเครื่องมือจาก Engagement License Program รวมถึงสามารถตรวจจับ ปกป้อง ไม่ให้องค์กรถูกโจมตีจากความแม่นยำของ CrowdStrike Falcon Platform ผนวกกับความฉลาดในการตอบสนองและให้ความช่วยเหลือจาก AI Powered Threat Analysis ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

      ระยะแรกเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปที่หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาคการเงิน (ธนาคารตลาดทุนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย) ภาครัฐ (ราชการและรัฐวิสาหกิจ) รวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังได้รับความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยการเลือกใช้บริการร่วมจาก ไซเบอร์ อีลีท และคลาวด์สไตรก์ จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามประหยัดเวลาในการบริหารจัดการการเฝ้าระวัง และลดความยุ่งยากได้

Follow Us

Scroll to Top