รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ซื้อกิจการ Optimity เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ของโซลูชันด้านการวางแผนซัพพลายเชนต้นทางการผลิตแบบครบวงจร

รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ผู้ให้บริการโซลูชันการวางแผนซัพพลายเชน และการวางแผนการค้าปลีกแบบครบวงจรประกาศเข้าซื้อกิจการ บริษัท Optimity ผู้ให้บริการด้านการวางแผนซัพพลายเชน และการเพิ่มประสิทธิภาพ การซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยยกระดับแพลตฟอร์มค้าปลีกและซัพพลายเชนของ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ด้วยระบบวางแผนการผลิตรายวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการจัดตารางการผลิต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจร

      มิกโก คาไคนัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ของ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน การเข้าซื้อกิจการ Optimity จะช่วยเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคกับต้นทางของการผลิต ให้ประสานการทำงานกันได้อย่างราบรื่น ดังนั้นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค จะสามารถคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพแผนการทำงานและกำหนดแผนการผลิต  พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการะดับสินค้าคงคลัง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ ยังช่วยเร่งวิสัยทัศน์ของเราไปสู่ระบบซัพพลายเชนที่มีความคล่องตัวสูง สามารถปรับตัวการทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยประสานการทำงานกับระบบอื่น และรวมการตัดสินใจในการวางแผนอุปสงค์และอุปทานของตลาดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อลดต้นทุนและผลิตภัณฑ์ที่สูญเปล่า ทั้งนี้ รีเล็กซ์ยินดีต้อนรับทีมงาน Optimity สู่ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ อย่างอบอุ่น”

Optimity มีสำนักงานใหญ่ระดับโลกในสวีเดนและสำนักงานในประเทศต่างๆทั่วโลก ให้บริการโซลูชันการวางแผนซัพพลายเชนและโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบครุมโดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้ Optimity ยังสามารถช่วยให้ลูกค้า มีความสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับซัพพลายเชนได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ ไปจนถึงการจัดตารางการผลิตโดยละเอียด การบริการของ Optimity ประกอบด้วย การวางแผนความต้องการ การวางแผนและกำหนดเวลาการผลิต การวางแผนอุปทาน การวางแผนการจำหน่าย การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง และการวางแผนปฏิบัติการและการขายในระดับกลยุทธ์ จากประสบการณ์ของ Optimity ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 80 รายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงในอุตสาหกรรมการผลิตที่ซับซ้อน Optimity จะเข้ามาช่วยเสริมความเชี่ยวชาญของ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ในตลาดค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

    การซื้อกิจการครั้งนี้ จะนำการบริการที่สอดคล้องกันระหว่าง 2 องค์กร ทำให้ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ สามารถขยายและมุ่งเน้นในด้านการวางแผนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน เช่น การวางแผนเชื่อมโยงการผลิตรายวัน การเพิ่มประสิทธิภาพและกำหนดเวลาในภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

     คุณสมบัติและประสิทธิภาพใหม่ที่เพิ่มขึ้นภายในแพลตฟอร์มการวางแผนการค้าปลีก และซัพพลายเชนของรีเล็กซ์จาก Optimity ได้แก่

การวางแผนการผลิต:  สร้างแบบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการคาดการณ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนการปฏิบัติงานและความยืดยุ่น ในขณะเดียวกันก็สามารถพิจารณาข้อจำกัดในการผลิต ข้อจำกัดของเครื่องมือ และลำดับความสำคัญของธุรกิจ

การกำหนดตารางการผลิต: เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและจัดการตารางเวลาการผลิต ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อลดเวลาในช่วงการเปลี่ยนระบบหรือจัดการเครื่องจักร และเสริมประสิทธิภาพการผลิต

การปรับสมดุลเครือข่าย: แก้ไขความไม่สมดุลในเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ซับซ้อน เพื่อลดความเสี่ยง ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การวางแผนการกระจายสินค้า เพิ่มทัศนวิสัยเครือข่ายการกระจายสินค้าได้อย่างครบวงจรเพื่อการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น การตัดสินใจเชิงลุกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และเป้าหมายการบริการลูกค้า

การวางแผนการจัดซื้อ สร้างสมดุลของความซับซ้อนด้านอุปทานด้วยทัศนวิสัยแบบครบวงจร เพื่อระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรสูงสุด เพื่อบรรลุแผนอุปสงค์และข้อตกลงของลูกค้า

     คริสเตอร์ ลีเด็น ซีอีโอ ของประธานกรรมการบริหาร Optimity กล่าวว่า “ความเชี่ยวชาญของเราในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคที่ซับซ้อน เช่น เบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูป การผลิตโปรตีน และอุตสาหกรรมการผลิต จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ มีได้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของเราในการจัดการความต้องการของผู้บริโภคมากกว่า 700 พันล้านดอลลาร์ในร้านขายของชำ”

Follow Us

Scroll to Top