ซีอีโอไปรษณีย์ไทย คว้าสุดยอดรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ตอกย้ำที่สุด “ขนส่งที่คนไทยวางใจ”

     ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ในสาขาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมอบให้กับสุดยอดผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี และเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์      มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือของนิตยสาร Business+ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยมุ่งดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการเป็นหน่วยงานหลักด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ ใช้ทรัพยากรอันโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุม บุรุษไปรษณีย์ เทคโนโลยี การมุ่งเน้นคุณภาพ รวมถึงแนวทางในการสร้างความยั่งยืน อีกทั้งยังได้วางโร้ดแมพในระยะ 3 ปี ที่จะก้าวไปสู่การเป็น “Trusted Sustainable  ASEAN Brand” ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแห่งอาเซียน พร้อมปรับวิสัยทัศน์การดำเนินงานผ่านแนวคิด ส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ หรือ Delivering Sustainable Growth through Postal Network ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และสังคมให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

     สำหรับการได้รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ในสาขาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในปีนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จการบริหารงานในภาพรวมของไปรษณีย์ไทย และเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงความไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา ความมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตลอดระยะเวลากว่า 140 ปี การันตีได้จากทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความพันธ์ระหว่างไปรษณีย์ไทยและคนไทยในแต่ละพื้นที่ การสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจค้าปลีก – อีคอมเมิร์ซ และธุรกิจใหม่ๆ ที่ก้าวสู่การให้บริการเชิงดิจิทัล

Follow Us

Scroll to Top