“บราเดอร์” ผนึกพันธมิตรจัดวิ่งการกุศล “Brother Beat Cancer RUN 2024 ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ รพ.รามาฯ ครั้งที่ 10 ได้ยอดกว่า 1.5 ล้านบาท

     “บราเดอร์” ผู้นำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ จับมือพันธมิตร จัดวิ่งการกุศล Brother Beat Cancer Run 2024 : วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน” เส้นทางใต้สะพานพระราม 8 – คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ระยะทาง 6,12, 24 กม. เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ผ่านมูลนิธิรามาธิบดีกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 10 โดยมีกลุ่มศิลปินพร็อกซี่ แบรนด์พรีเซ็นเตอร์ ร่วมงาน เพื่อปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างสุข ได้ยอดบริจาคมอบสมทบมูลนิธิฯ ทั้งสิ้น 1,523,997.21 บาท

    จุดปล่อยตัวที่บริเวณลานกิจกรรมใต้สะพานพระราม 8 ได้รับเกียรติจาก ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี อาจารย์สาขาโลหิตวิทยา และรศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, พรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหารรัสสิญากร ตัณฑวณิชย์  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท   บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท รสา กรุ๊ป จำกัด ตลอดจนกลุ่มศิลปิน PROXIE (พร็อกซี) ร่วมสร้างสีสัน โดยมีนักวิ่งทุกเพศทุกวัยลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 1,700 คน

     ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงานว่า บราเดอร์มีความเชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR เสมอมา โดยกิจกรรม Brother Beat Cancer Run 2024 : วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน” ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของบริษัทฯเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ในโครงการของมูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญาการดำเนินธุรกิจตามพันธสัญญาสากล(Global Charter) ของกลุ่มบริษัทบราเดอร์ ภายใต้โครงการGolden Ring” ของบราเดอร์สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น

      พรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกำลังหลักในการจัดกิจกรรมนี้ เปิดเผยว่า“บราเดอร์ จัดโครงการ Brother Beat Cancer Run ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้ว เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง จากโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเฉพาะกลุ่มโลหิตวิทยาเช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้เข้าร่วมวิ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ป่วยมะเร็ง จะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ยารักษาแบบพุ่งเป้าที่ไม่ได้อยู่ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ การมีกองทุนช่วยเหลือ จึงสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาของผู้ป่วยมีมากขึ้น”

     หนุ่มๆ กลุ่มศิลปิน PROXIE (พร็อกซี) กล่าวภายในงานว่า ชาวพร็อกซี่ทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกคน วันใดที่ท้อแท้ สิ้นหวังขอให้รู้ว่า พวกเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคอยส่งพลังบวก ขอให้เชื่อมั่นว่ายังมีคนที่รักคุณ และพร้อมจะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอ เราจะ Beat กับสิ่งที่ท้าทาย เราจะสู้ไปด้วยกัน แม้บนเส้นทางที่ดูเหมือนจะยากลำบาก หากเราไม่ท้อถอย ไม่ย่อท้อ จะมีทางออกให้กับเราเสมอ

     Brother Beat Cancer Run 2024 : วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน” ได้แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท Fun Run+ ระยะทาง 6 กิโลเมตร,ประเภท Mini Marathon+ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และประเภท Half Marathon+ ระยะทางจาก 24 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเสื้อวิ่ง ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

     ในงานได้คู่พิธีกรชื่อดัง อย่าง นง-ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ดารานักวิ่ง/รันเทรนเนอร์ มาพร้อมพิธีกรหญิงขวัญใจนักวิ่งสายเทรล เจ้ย-กิรณี นรบาล นักธุรกิจ/ผู้ประกาศข่าว/นักสร้างแรงบันดาลใจ/นักวิ่ง ร่วมดำเนินรายการ เริ่มจากการปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 24 ก.ม. แล้วพานักวิ่งในระยะอื่นๆ อบอุ่นร่างกาย ก่อนทำการปล่อยตัว ระยะ 12 ก.ม. และ 6 ก.ม.ตามลำดับ กระทั่งทุกคนเข้าเส้นชัย และทำพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในระยะต่างๆ

     พิธีมอบรายได้จากกิจกรรมโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำนวนทั้งสิ้น1,523,997.21 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยมี รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี เป็นตัวแทนรับมอบ

Follow Us

Scroll to Top