ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เปิดรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์อาสา พาทำดี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ (72 พรรษา) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศให้ได้มีโลหิตใช้ในการผ่าตัด และโรงพยาบาลมีคลังโลหิตสำรองใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการช่วยชีวิตผู้อื่นและเป็นประโยชน์เพื่อสังคม

     ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ มาเป็นเวลา 12 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยได้รับปริมาณเลือดบริจาคกว่า 13,195 ยูนิต

Follow Us

Scroll to Top