AOTGA พร้อมให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลจาก ISAGO

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)  พร้อมในการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยจาก ISAGO มุ่งเน้นให้บริการผ่านบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

     สิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA  เปิดเผยว่า ปัจจุบัน AOTGA ให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยได้รับความไว้วางใจจากกว่า 124 สายการบินชั้นนำทั่วโลก อีกทั้งยังมีการให้บริการทำความสะอาดครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และในปี 2567 AOTGA จะขยายการให้บริการทำความสะอาดครบวงจรไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งผลให้ AOTGA ก้าวสู่ปีที่ 5 ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจากพนักงาน 40 คน จนถึงขณะนี้ มีพนักงานรวมกว่า 4,700 คน

     “นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ AOTGA เร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อม ปรับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อสะท้อนโอกาสและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจให้กับสายการบินชั้นนำทั่วโลก ที่ให้ความไว้วางใจ AOTGA ในการดูแลการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน, คลังสินค้า และบริการทำความสะอาดครบวงจร ทั้งนี้ AOTGA ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก ISAGO ในปีนี้แล้วด้วย

     AOTGA ขอขอบคุณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมศุลกากร ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ตัวแทนผู้บริหารสายการบิน และกลุ่มบริษัทลูกค้าอากาศยานส่วนบุคคล ที่ได้ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้ AOTGA เป็นอย่างดี โดยเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้ AOTGA มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและให้บริการทุกสายการบินตามระดับมาตรฐานสากล

Follow Us

Scroll to Top