“SAV” จับมือ “แดนไทย” พร้อมขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องการบินรอบด้าน

     ธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ SAV  เปิดเผยว่า “บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ และได้รับสัมปทานเพื่อดําเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็น

     ทางการกับ บริษัท แดนไทย อิควิปเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน โดยมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน ภายใต้ข้อตกลงในการร่วมกันศึกษาระบบ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบินในประเทศไทย

    ปัจจุบันแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมการบินกำลังฟื้นตัว ทั้งจากการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ ส่งผลให้อุปกรณ์และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยยู่เสมอ

     ทั้งนี้ SAV มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และไม่หยุดนิ่งที่จะมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถต่อยอดรายได้ในอนาคต การร่วมมือกับบริษัทแดนไทยครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ SAV ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

     “ด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจบริการการเดินอากาศของ SAV ที่ถือหุ้น 100% ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS“) ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ประกอบธุรกิจติดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรในกัมพูชา มากว่า 20 ปี และยังมีสัมปทานยาวนานกว่า 40 ปี จึงมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง บวกกับ บริษัท แดนไทย อิควิปเม้นท์ จำกัด ที่เห็นโอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจการบิน จึงเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการดูแลรักษาระบบลำเลียงสายพานสำภาระทั่วประเทศ สะพานเทียบเครื่องบิน และระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอม (FOD)

     รวมถึงอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 34 ปี ทำให้บริษัทมีมาตรฐาน มีความรู้ทางด้านเทคนิค จึงสามารถให้บริการต่อลูกค้าได้ดีเสมอมา ดังนั้นเมื่อผสานเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทั้ง 2 บริษัท เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านธุรกิจการบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้” ธีระชัย กล่าวปิดท้าย

Follow Us

Scroll to Top