“UIH ตอกย้ำจุดยืนผู้นำด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่าน Modern Workplace สร้างความปลอดภัยครบวงจร ด้วยพันธมิตร Microsoft”

     UIH การบริการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ผนึกพันธมิตร Microsoft ยกระดับการให้บริการ Microsoft Modern Work Designation และ Security Designation พร้อมตอกย้ำแนวทาง มุ่งพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลเข้าถึงลูกค้าเพื่อความพร้อมต่อการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

     สันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ UIH คือการเป็นผู้นำดิจิทัลโซลูชันและยุทธศาสตร์ดิจิทัล (Digital  Solutions & Digital Transformation) ที่สร้างสรรค์นิยามใหม่ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการยกระดับธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง โดยการได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญโซลูชันบริการด้าน Modern Work Designation และ Security Designation จาก Microsoft อย่างเป็นทางการ จึงเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าว เป็นมาตรฐานขั้นสูงในระดับสากลของ Microsoft   ซึ่งสามารถยืนยันได้ถึงความมุ่งมั่นของ UIH ในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านโซลูชันดิจิทั

   

     ปณต กาญจนศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัล บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า ความสำคัญของข้อกำหนด Microsoft Designation  ในการให้บริการ Modern Work Designation เป็นการรับรองความเชี่ยวชาญจาก Microsoft มีประโยชน์กับลูกค้าองค์กรของ  UIH  เนื่องจากแสดงถึงศักยภาพการทำงานของ UIH ที่ได้ “Microsoft Modern Work Designationและ Security Designation”  นั้นเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของ UIH ในการนำเสนอโซลูชันที่มีมาตรฐานระดับโลก ผสานกับความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมขององค์กรในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีเป้าหมายสำหรับลูกค้าของ UIH คือการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการพัฒนาสถานที่ทำงานสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็รับประกันได้ถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูงสุด ซึ่งล้วนเป็นเรื่องของการเสริมศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัลที่การทำงานร่วมกันและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

     เงื่อนไขความสำคัญของการเป็นพันธมิตรที่ได้รับการระบุว่า เข้าข้อกำหนดMicrosoft Modern Work Designation และ Security Designation คือพันธมิตรที่แสดงความสามารถโดดเด่นในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Microsoft ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการผ่านข้อกำหนด Modern Work Designation จึงเป็นการยกย่องความเชี่ยวชาญของ UIH ในการปรับใช้โซลูชันที่เสริมศักยภาพองค์กร

      ด้วยสถานที่ทำงานดิจิทัลที่ทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นั่นเป็นเพราะUIH มีทีมวิศวกรที่ผ่านใบรับรองในเกณฑ์ที่ Microsoft กำหนด (Microsoft Certified Engineers) รวมถึงมี Customer Success Team ที่มีมาตรฐานการวางยุทธศาสตร์ การวางระบบ การดูแล การอบรมให้กับลูกค้าที่ดี ซึ่ง UIH จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ Microsoft กำหนดเช่นกัน (Microsoft Customer Success & Deployment Practices)

      Security Designation การบรรลุเกณฑ์ข้อกำหนดด้านซีเคียวริตี้ถือเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ UIH ในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในโลกดิจิทัล ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความทุ่มเทของ UIH ในการสร้างมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกกระบวนการดิจิทัลขององค์กร

     ภคิน ดิษาภิรมย์ ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจดิจิทัล บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า ผลลัพธ์จากข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ซึ่งการกำหนด designation เหล่านี้ทำให้ UIH เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรที่เริ่มต้นการเดินทางในโลกดิจิทัล ดังนั้น Modern Work Designation จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกัน ในขณะที่ Security Designation ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องธุรกิจและระบบดิจิทัล

     ทั้งสองสิ่งนี้บ่งบอกถึงแนวทางแบบองค์รวมสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีคุณภาพ ทำให้ UIH เป็นตัวเลือกสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft ที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองเป็นอย่างดี ด้วยวิศวกรและทีมงาน UIH ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Microsoft ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในด้านโซลูชันของ Microsoft กว่า 20 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการมอบความเป็นเลิศในด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

     ดังนั้น Modern Work Designation และ Security Designation จึงเป็นการสานต่อบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมของ UIH ตอกย้ำบทบาทของบริษัทฯในฐานะตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ที่จะกำหนดอนาคตทางดิจิทัลสำหรับธุรกิจของไทย

Follow Us

Scroll to Top