ดีจีเอ “รุกจัดประชุมวิชาการนานาชาติ” เชิญชวนส่งบทความวิชาการ- บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับภาครัฐ

By Secretit / 09/06/2021

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร, หรือ DGA เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติThe International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐโดยเปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาอังกฤษ จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

มุ่งเน้นที่ผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใน 5 สาขาดังนี้ เทคโนโลยีเพื่อสาธารณะประโยชน์, การเกษตรและความยั่งยืน, การบริการและสวัสดิการสังคม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการศึกษายุคดิจิทัล ซึ่งบทความที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทย และต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/AIGOVCENTER ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างนักวิจัย หรือนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการผลักดันให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานบริการของภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร และรวดเร็วยิ่งขึ้น  

เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ใน 5  สาขา ดังนี้1. เทคโนโลยีเพื่อสาธารณะประโยชน์ (Technology for Public Sector)2. การเกษตรและความยั่งยืน (Agricultural and Sustainability)3. การบริการและสวัสดิการสังคม (Services and Welfare)4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises SME)5. การศึกษายุคดิจิทัล (Smart Education)

สำหรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งไทยและต่างประทศ จะถูกนำเสนอในการประชุมนานาชาติ DGTI-Con 2021 ครั้งนี้ และนำไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลนานาชาติของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) รวมทั้งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกบางส่วนจะได้รับโอกาสในการเผยแพร่และตีพิมพ์ใน Journal of Intelligent Informatics and Smart Technology         

กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  แจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่          15 กรกฎาคม 2564 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2564

สำหรับงานประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) นั้น จะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/AIGOVCENTER ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dgti.dga.or.th/dgti-con หรือ Email: dgti-con@dga.or.th  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *