ฟอร์ติเน็ต เปิดตัว FortiXDR ใช้เอไอขับเคลื่อนการตรวจจับและ ตอบสนองภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ

By Secretit / 16/03/2021

ฟอร์ติเน็ต เปิดตัวโซลูชั่น FortiXDR (Extended Detection and Response) พัฒนาและออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อน เพิ่มความเร็วในการตรวจจับและประสานการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ ขององค์กร  FortiXDR เป็นโซลูชั่นที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเอไอ (Artificial Intelligence: AI) ในกระบวนการตรวจสอบที่มีนัยยะสำคัญเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม

FortiXDR เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากโซลูชั่น FortiEDR  ที่อยู่บนคลาวด์ ใช้คุณสมบัติต่างๆ บนแพลตฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริค และใช้บริการด้านความปลอดภัยของศูนย์ฟอร์ติการ์ดแล็บส์ (FortiGuard Labs)  ส่งให้ FortiXDR สามารถทำให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดภัยคุกคามได้เร็วขึ้นในพื้นที่การโจมตีในวงกว้าง

ปัญหาด้านความปลอดภัยปัจจุบัน

องค์กรทั่วไปมักใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย ส่งผลให้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยจำนวนมากที่ไม่สามารถจัดการได้ และปกปิดร่องรอยไม่ให้องค์กรเห็นภัยที่คุกคามเข้ามา ทำให้ทีมรักษาความปลอดภัยมีความยากลำบากในขั้นตอนการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ องค์กรส่วนใหญ่จึงวางแผนรวมการทำงานของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเข้าด้วยกันในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

หลายองค์กรหันมาสนใจใช้โซลูชั่นประเภท  eXtended Detection and Response (XDR) ซึ่งการ์ทเนอร์ได้ให้คำจำกัดความของ XDR ใน Firstbrook and Lawson, “Innovation Insight for Extended Detection and Response” Gartner, March 19, 2020 ว่าเป็น “แพลตฟอร์มการตรวจจับและตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยหลายแบรนด์ได้โดยอัตโนมัติ”  ทั้งนี้ อุปกรณ์ XDR สามารถรวมโซลูชั่นแบบดั้งเดิมที่ทำงานแยกกันให้เข้าเป็นระบบเดียวกันได้อย่างชาญฉลาดและเป็นอัตโนมัติ

โซลูชั่น XDR ในท้องตลาดส่วนใหญ่สามารถทำงานกับอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลายประเภทได้ แต่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนซึ่งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้ามผลิตภัณฑ์ต่างๆ และยังคงต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์รายละเอียด ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทางไซเบอร์เป็นจำนวนมาก ทีมรักษาความปลอดภัยจึงต้องการโซลูชั่น XDR ที่สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยอัตโนมัติตั้งแต่การตรวจจับ การวิเคราะห์เหตุการณ์ ไปจนถึงการแก้ไข

ฟอร์ติเน็ต พัฒนาระบบเอไอมาสู่ FortiXDR

FortiXDR ใช้เอไอที่มี Dynamic Control Flow Engine ซึ่งแตกต่างจากโซลูชั่นอื่นๆ (อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร)ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจากฐานข้อมูลภัยคุกคามอัจฉริยะและการวิจัยของศูนย์ฟอร์ติการ์ตแล็บส์ และขุมกำลังของนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับแนวหน้า โซลูชั่นทำงานเริ่มตั้งแต่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านความปลอดภัยอันมากมายหลากหลายในแพลทฟอร์มอัจฉริยะซีเคียวริตี้แฟบริค สร้างความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ และแปลงให้เป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Security incident) ที่มีความแม่นยำสูง

จากนั้นเอไอจะเข้ามาตรวจสอบ เช่นเดียวกับที่ทีมนักเคราะห์ด้านความปลอดภัยที่มีประสบการณ์พึงกระทำ แล้วจึงจำแนกประเภทและขอบเขตของภัยคุกคาม ทั้งนี้ โซลูชั่นสามารถเสนอบริบทที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และลงมือปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ประโยชน์อันโดดเด่นของ FortiXDR ได้แก่ :

·         สามารถลดจำนวนการแจ้งเตือนจากผลิตภัณฑ์นานาประเภทลงได้อย่างมาก โดยเฉลี่ย 77% หรือมากกว่านั้น

·         จัดการงานที่ซับซ้อนได้ในไม่กี่วินาที ปราศจากข้อผิดพลาดโดยมนุษย์ ซึ่งหากเป็นระบบเดิม จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือพิเศษทำงานนานกว่า 30 นาทีขึ้นไปจึงจะสำเร็จได้

·         รวมการทำงานของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย และสร้างการตอบสนองแบบอัตโนมัติที่ประสานกัน

·         สร้างการตรวจสอบเหตุการณ์ที่ชาญฉลาดได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหายาก

ลดเวลาในการตรวจจับและตอบสนองภัย

นอกจากนี้ FortiXDR ยังสามารถรับข้อมูล Telemetry จากหลายๆ ด้านขององค์กรได้มากกว่าโซลูชั่นอื่นๆ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการตรวจจับและจำแนกประเภทการโจมตีได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังทำงานครอบคลุมขั้นตอนของการคุกคามได้มากขึ้นและรองรับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตอบสนองภัยได้มากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโซลูชั่นของคู่แข่ง ทั้งหมดนี้จึงช่วยให้องค์กรสามารถลดเวลาเฉลี่ยในการตรวจจับ (Mean time to detection: MTTD) และเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง (Mean time to response: MTTR) ลงได้ ด้วยเหตุนี้ FortiXDR จึงช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น แรนซัมแวร์ ฟิชชิงและอื่นๆ  แต่ในขณะเดียวกันช่วยลดภาระงานให้ทีมรักษาความปลอดภัยให้น้อยลงได้อีกด้วย

ซีเคียวริตี้แฟบริครองรับการทำงานของ FortiXDR  

แพลตฟอร์มอัจฉริยะ “ซีเคียวริตี้แฟบริค” ของฟอร์ติเน็ตเป็นฐานที่มีข้อมูลภัยคุกคามอัจฉริยะและบริการรักษาความปลอดภัยระดับโลกของศูนย์ฟอร์ติการ์ตแล็บส์ เพื่อช่วยหยุดการโจมตีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนระบบการโจมตีแบบดิจิทัล  จึงส่งผลให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบให้กับการทำงานของ XDR ให้การผสานเข้ากันของข้อมูลทั่วไปทั้งหมด รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระยะไกล การมองเห็นแบบองค์รวม และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ซึ่งในปัจจุบัน FortiXDR มีคุณสมบัติด้านการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ การตรวจสอบเหตุการณ์และการตอบสนองภัยคุกคามที่กำหนดตกลงไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานแล้ว

FortiXDR เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับองค์กรทุกขนาด

FortiXDR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำในอุตสาหกรรมของฟอร์ติเน็ต ที่ใช้เอไอในการสร้างศักยภาพของ Security Operations ให้กับองค์กร อันรวมถึงศักยภาพด้านการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดหรือองค์กรที่มีความซับซ้อนทุกประเภท ทั้งนี้ FortiXDR มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับองค์กรระดับกลางซึ่งส่วนใหญ่มักมีทีมงาน, เครื่องมือและกระบวนการที่จำกัด

หากองค์กรมีพนักงาน โซลูชั่นและกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้นสามารถใช้โซลูชั่น FortiSIEM เพื่อเพิ่มการมองเห็นในอุปกรณ์หลากหลายแบรนด์ ในขณะที่โซลูชั่น FortiSOAR จะช่วยประสานการตอบสนองภัยคุกคามให้ราบรื่นมากขึ้น  กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับองค์กรทุกขนาดเพื่อช่วยให้ทีมลดความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย โดยการป้องกันภัยได้มากขึ้น ตรวจจับได้เร็วขึ้น และตอบสนองได้เร็วขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *