หัวเว่ย ประเทศไทย จับมือดีป้า และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดตัวการแข่งขัน Spark Ignite Startup

By Secretit / 24/06/2021

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และพันธมิตรรายอื่น ๆ เปิดตัวการแข่งขัน “Spark Ignite 2021 Thailand Startup” เชิญชวนเหล่าบริษัทสตาร์ทอัพทั่วไทยเข้าร่วมเพื่อโอกาสที่จะเข้าสู่โครงการ “Huawei Spark Accelerator” โครงการที่มุ่งบ่มเพาะ และเร่งการเติบโตของภาคธุรกิจ รวมถึงการสร้างอีโคซิสเต็มทางธุรกิจให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)

โครงการ Huawei Spark คือโครงการที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่มีธุรกิจอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2563 จัดขึ้นโดยกลุ่มผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจคลาวด์และ AI ของหัวเว่ย  โดยโครงการ Huawei Sparkได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนทั้งด้านเครดิตคลาวด์  การฝึกอบรมด้านเทคนิค และจัดหาทรัพยากรและการผลักดันการเข้าสู่ตลาด การเข้าร่วมเครือข่ายองค์กรทั่วโลกของหัวเว่ย ผ่าน Spark Fire และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อีกมากมาย

โครงการ Spark มุ่งเน้นที่บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี 5G, กลุ่มธุรกิจองค์กรอัจฉริยะ (EI) / ระบบการเรียนรู้และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning & Analytics),อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง(IoT), การประมวลผลข้อมูล (Edge Computing) และแอปพลิเคชันประเภท Software as a Service (SaaS) ที่ใช้เทคโนโลยีโซลูชันเป็นหัวใจหลัก หรือใช้เทคโนโลยีโซลูชันเป็นสินค้าและบริการขององค์กร

การแข่งขัน Spark Ignite Startup ถือเป็นทางลัดที่สำคัญสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่จะได้โอกาสเข้าร่วมโครงการ Huawei Spark Accelerator โดยในปี 2563 การแข่งขันสตาร์ทอัพ Spark Ignite ระดับโลก มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 500 คน จาก 75 ประเทศทั่วโลก ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทีมที่ชนะเลิศทั้ง 15 ทีม เช่นทีม Scantist และทีม Ucars ต่างประสบความสำเร็จทั้งการสร้างการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ การระดมทุน และการประเมินมูลค่าของบริษัท

หัวเว่ย ประเทศไทยเริ่มโครงการแข่งขันสตาร์ทอัพในประเทศไทยครั้งนี้เพื่อมองหาบริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างนวัตกรรมและมีโซลูชันใหม่ ๆ ในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการเงินและประกันภัย สาธารณสุข การศึกษา โทรคมนาคม อีคอมเมิร์ซ /อินเทอร์เน็ต สื่อและเกม และแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยหัวเว่ยมุ่งส่งเสริม ธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านอีโคซิสเต็มของเหล่าพาร์ทเนอร์

การแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเป็นหนึ่งในกิจกรรมสตาร์ทอัพอันทรงอิทธิพลที่สุดและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบสำคัญของอีโคซิสเต็มสำหรับสตาร์ทอัพในประเทศไทย และร่วมเฟ้นหาบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง 10 รายจากทั่วประเทศ รวมถึงร่วมมือกับผู้ก่อตั้ง บริษัทร่วมทุน องค์กรต่าง ๆ และรัฐบาล ทั้งนี้ บริษัทผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครและส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฎาคม 2564 โดยหลังจากผ่านเข้ารอบทั้ง 2 รอบและผ่านการนำเสนอผลงานครั้งสุดท้าย ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเลือกเข้าสู่โครงการ Huawei Spark

ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับ 1

·         Huawei Cloud Credits มูลค่า 125,000 เหรียญสหรัฐ

·         สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ Huawei Spark “Accelerate” Tier

·         สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ Huawei Spark Fire

·         สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ Spark Go-China

รางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับ 2 และ 3

·         Huawei Cloud Credits มูลค่า 80,000 เหรียญสหรัฐ

·         สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ Huawei Spark “Accelerate” Tier

·         สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ Spark Go-China

รางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับ 4 และ 5

·         Huawei Cloud Credits มูลค่า 20,000 เหรียญสหรัฐ

·         สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ Huawei Spark “Incubate” Tier

รางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับ 6 ถึง 10

·         Huawei Cloud Credits มูลค่า 5,000 เหรียญสหรัฐ

โอกาสที่จะได้รับในด้านการอบรม:

·         การให้คําปรึกษาก่อนการแข่งขันแบบหนึ่งต่อหนึ่งจากที่ปรึกษาของหัวเว่ย สําหรับสตาร์ทอัพที่ได้รับเลือก 20 อันดับแรก

·         ได้รับการฝึกอบรมจาก Spark Advisory Council ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 10 ท่านจากภาคอุตสาหกรรม


รางวัล Mobile App Track

รางวัลที่ 1 และ 2: การสนับสนุนด้านทรัพยากรสำหรับการทำการตลาด มูลค่า 50,000 ดอลลาห์สหรัฐ

รางวัลที่ 3: การสนับสนุนด้านทรัพยากรและการทำการตลาด มูลค่า 25,000 ดอลลาห์สหรัฐ

รางวัลที่ 4 และ 5: การสนับสนุนด้านทรัพยการและการทำการตลาด มูลค่า 10,000 ดอลลาห์สหรัฐ

ผู้ชนะ 5 อันดับแรกจะได้สิทธิ์เข้าสู่โครงการ AppsUP 2021

สิทธิ์การเข้าถึงสถาบัน structured programming academy เป็นเวลา 5 สัปดาห์

สิทธิ์การเข้าถึงห้องแล็บด้านนวัตกรรมมือถือของหัวเว่ย DIGIX Lab ทั้งพื้นที่การใช้งานและทรัพยากรผ่านออนไลน์             เป็นเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ สตาร์ทอัพ 10 อันดับแรกที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับรางวัลจาก TusPark WHA ดังนี้:

อันดับที่ 1 ถึง 3:

·         พื้นที่ออฟฟิศส่วนตัว (สำหรับขนาดทีม 2-5 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 3เดือน

·         การส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดและโอกาสในการสร้างชื่อให้แบรนด์ในระดับโลก

·         สิทธิ์ในการเป็นสมาชิก Eco-membership เป็นเวลา 2 ปี

อันดับที่ 4 ถึง 10:

·         พื้นที่ออฟฟิศแบบเปิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 3 เดือน

·         สิทธิ์ในการเป็นสมาชิก Eco-membership เป็นเวลา 2 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2021 – Thailand Startup Competition” สามารถลงทะเบียนเข้าไปดูได้ที่ huaweisparkthailand และอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Huawei Spark ได้ที่ sparkprogram

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *