เตรียมความพร้อมเพื่อเอาชนะโรคระบาดด้วยเทคโนโลยี Big Data

By Secretit / 19/09/2015

 

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มนุษย์มีการย้ายถิ่นที่อยู่เพิ่มขึ้นอย่างมากนับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและข้ามประเทศที่มีอัตราสูงมากจากการขยายเครือข่ายระบบขนส่งและภาวะไร้พรมแดนนี้ นำมาซึ่งความท้าทายในด้านต่างๆ สิ่งที่มักถูกมองข้ามไปคือ ประเด็นเรื่องของการสาธารณสุข ภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ที่กลุ่มประชากรมีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก มาเลเรีย อหิวาตกโรค และหัดเยอรมัน

image

นับเป็นความโชคดีที่มีการพัฒนาในเรื่องของ Big Data เพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด โดยเทเลนอร์รีเสิร์ชได้ร่วมมือกับ Harvard T.H. Chan School of Public Health, Oxford University, the U.S. Center for Disease Control และ the University of Peshawar จัดพิมพ์รายงานที่แสดงถึงการนำ Big Data มาใช้ในการเตรียมรับมือ และติดตามการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงเป็นพาหะ และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลก

รายงานที่ศึกษาถึงผลกระทบของการย้ายถื่นที่อยู่ต่อการเกิดภาวะระบาดของโรคไข้เลือดออกในปากีสถาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าของเทเลนอร์ปากีสถานโดยไม่ระบุชื่อกว่า 30 ล้านราย ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคในช่วงปี 2556 และสามารถนำข้อมูลจำนวนมากเหล่านั้นมาคาดการณ์การกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร์และระยะเวลาการระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ได้จากการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายที่อยู่และการระบาดของโรค ดังนั้น หากเรามีความเข้าใจถึงผลกระทบของการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาล ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่ หรือการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขก็จะสามารถกำหนดรูปแบบการอุบัติของโรค และวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็ว

ผลการศึกษาที่พิมพ์ใน Proceedings of the National Academy of Sciences แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เป็นประโยชน์หลายครั้งระหว่างองค์กรเอกชนที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือเช่นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ และสถาบันวิจัย ดำเนินโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้าง ทีมวิจัยได้นำวิธีเดียวกันนี้ไปใช้กับการติดตามการแพร่เชื้อของโรคหัดเยอรมันและมาเลเรียในประเทศเคนย่า ซึ่งได้ผลที่น่าพอใจ นอกจากนั้น ยังได้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการรับ-ส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะมาใช้ในการติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

Big data ถูกนำไปใช้กับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพประชากร เพื่อนำไปปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานจากเทเลนอร์รีเสิร์ช เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเอาข้อได้เปรียบของ Big data มาใช้ป้องกันในพื้นที่ที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ามีความเสี่ยงและอันตราย เนื่องจากปัจจุบัน ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกจำนวน 25,000 คน ต่อปีทั่วโลก ขณะที่ยังไม่มีวิธีป้องกันและการรักษาโดยเฉพาะ

บทความโดย  : มัย โอลการ์ด ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทเลนอร์กรุ๊ป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *