เอ็นไอเอ ร่วมติดความพร้อม “เด็กนิวเจน” สู่นวัตกรหน้าใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม

By Secretit / 12/11/2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ายกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมให้กับกลุ่มเยาวชน โดยเข้าร่วมจัดกิจกรรม “TREASURE TOWN ขุมทรัพย์มหาสนุกจากของ (ไม่) ไร้ค่า” ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564” ซึ่งจัดขึ้นบนแนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์: Art – Science – Innovation and Creative Economy พร้อมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG Model 

กิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมให้กับกลุ่มเยาวชน พร้อมสร้างแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ทั้งสิ้น 11 วัน เยาวชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์บน https://www.steam4innovatorvr.com และอาคาร 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ -19 พฤศจิกายน 2564

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ผ่านมาจะเห็นได้ว่า NIA พยายามผลักดันเยาวชนไทยให้มีความสามารถทางนวัตกรรมผ่านหลักสูตรและองค์ความรู้ใหม่ ๆ การสนับสนุนให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ การผลักดันการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพ รวมถึงการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้โจทย์ทั้งในมิติสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมยกระดับแนวคิดให้สามารถก้าวไปสู่นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและประโยชน์ได้จริง ซึ่งแนวทางเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

กิจกรรม “มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นบนแนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์: Art – Science – Innovation and Creative Economy พร้อมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG Model โดย NIA จัดเป็นนิทรรศการ TREASURE TOWN ขุมทรัพย์มหาสนุกจากของ (ไม่) ไร้ค่า สถานีการเรียนรู้ที่จะชวนเด็ก ๆ ตะลุยเมืองคู่ขนาน เพื่อเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและค้นหาคำตอบการจัดการสิ่งของไร้ค่าในชุมชนและสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมโดยอาศัยหลักการของ “STEAM4INNOVATOR” ที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของศาสตร์และศิลป์ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ มาประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วย

ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่ 1 STEAM + Insight (รู้ลึก รู้จริง) ขั้นตอนที่ 2 Wow Idea (สร้างสรรค์ไอเดีย) ชมโซนนวัตกรรมเพื่อนำสิ่งของมาสร้างสรรค์เป็นสินค้านวัตกรรมชิ้นใหม่ ขั้นตอนที่ 3 Business Model (แผนพัฒนาธุรกิจ) และขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion (การผลิตและการกระจาย)

     การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้และสนุกกับการทำภารกิจในแต่ละด่านที่สะท้อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบข้างและชุมชนในชีวิตจริงได้ โดย NIA ได้จำลองสถานการณ์ปัญหาขยะล้นเมือง และสอดแทรกความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของหลักการ STEAM4INNOVATOR เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงปัญหาของผลกระทบของขยะที่มีต่อสังคม การเรียนรู้การจัดการขยะเบื้องต้นผ่านคัมภีร์ 7R ซึ่งประกอบด้วย Reduce (ลดใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) Refill (เติม) Return (คืน)Repair/Repurpose (ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน) Replace (แทนที่) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะทั้ง 4 ประเภท การสร้างและทดสอบชิ้นงานต้นแบบ วางแผนธุรกิจ พร้อมนำไอเดียมาสร้างเป็นชิ้นงาน ตลอดจนการนำเสนอผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลงานนวัตกรรมที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งหมด 11 วัน เด็ก ๆ และเยาวชนสามารถเข้าร่วมได้ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ผ่าน https://www.steam4innovatorvr.com และอาคาร 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ -19 พฤศจิกายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *