EDU Zone Innovation

  • EDU Zone Innovation
ติดอาวุธอุตสาหกรรมสุขภาพ-ความงาม ด้วยนวัตกรรม ทางรอดยุคโควิด-19

โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางสุขภาพตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทั่วโลก แต่…

Secretit - 20:37 น., 28 เมษายน 2022
  • EDU Zone Innovation
เอ็นไอเอ สะท้อนภาพเมืองกรุง “เมืองนวัตกรรม” หมุดหมายสำคัญเพื่อ “ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว”

“กรุงเทพฯ ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” ข้อความที่ถูกพูดถึงในหลากหลายเวทีเพื่อแสดงถึงความสะดวกสบายและชีวิตความ…

Secretit - 14:37 น., 25 เมษายน 2022
  • EDU Zone Innovation
เอ็มเทค พัฒนา “Well-Living Systems” ระบบดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได…

Chattra - 17:16 น., 11 เมษายน 2022
  • EDU Zone Innovation
สจล. เปิดตัว “UNICON” รถ EV ฝีมือวิศวกรไทย รับเทรนด์พลังงานสะอาด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า UNICON รุ่นที่ 1 …

Secretit - 22:08 น., 6 เมษายน 2022
  • EDU Zone Innovation
กสศ. ชวนสถานศึกษา ยื่นรับทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช…

Secretit - 21:08 น., 23 กุมภาพันธ์ 2022
  • EDU Zone Innovation
ETDA โชว์ 3 สุดยอดนวัตกรรม จากเวที Hackathon: Finding the Best Enabler

“ปลดล็อก SMEs ไทย ให้พร้อมสู่ธุรกิจดิจิทัล” คือหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก…

Chattra - 11:53 น., 30 มกราคม 2022
  • EDU Zone Innovation
ETDA พาส่อง ‘Legal Tech’ สุดล้ำกับ EasySign แพลตฟอร์มสัญญาออนไลน์

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการแข่งขัน Hackathon : Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution:…

Secretit - 19:03 น., 17 มกราคม 2022
  • EDU Zone Innovation
เอ็นไอเอ – ม.แม่โจ้ ร่วมผลักดัน “ทาซ่า” สมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวสมาคมสตาร์ทอัพด้านก…

Secretit - 20:49 น., 28 ธันวาคม 2021
  • EDU Zone Innovation
เอ็นไอเอ สร้างพื้นที่นวัตกรรม แบบพี่ช่วยน้อง ดึงทาเลนท์ กลุ่มมหาวิทยาลัยร่วมบ่มเพาะ 5 ศาสตร์ “STEAM”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ก…

Secretit - 21:10 น., 14 ธันวาคม 2021
  • EDU Zone Innovation
กระทรวงอว. โชว์ไทยติดอันดับ 50 ประเทศที่มีระบบนิเวศสตาร์ทอัพดีที่สุด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)…

Secretit - 16:50 น., 8 ธันวาคม 2021