EDU Zone Innovation

  • EDU Zone Innovation
เอ็นไอเอปั้น “20 นิลมังกร” เร่งสปีด สร้างธุรกิจนวัตกรรม 4 ภูมิภาค

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ…

Secretit - 15:52 น., 17 พฤศจิกายน 2021
  • EDU Zone Innovation
เอ็นไอเอ ร่วมติดความพร้อม “เด็กนิวเจน” สู่นวัตกรหน้าใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต…

Secretit - 15:24 น., 12 พฤศจิกายน 2021
  • EDU Zone Innovation
ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว depa Game Online Academy สร้างบุคลากรเกม ผ่านหลักสูตรออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด Southeast Asia Centre…

Secretit - 12:04 น., 29 ตุลาคม 2021
  • EDU Zone Innovation
เปิดอินไซท์ LINE OpenChat กับเส้นทางการปรับตัวสู่โลกดิจิทัล วงการศึกษาไทย

การเรียนการสอนออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องที่ทั้งสถานศึกษาและบุคลากรผู้สอนต่างกำลังเร่งพัฒนาเพื่อหาจุดสมดุ…

Secretit - 17:27 น., 28 ตุลาคม 2021
  • EDU Zone Innovation
ออราเคิล ผนึก สสอท. นำทีม มหาวิทยาลัยชั้นนำอีก 39 แห่ง ต่อยอดโครงการ Oracle Academy

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และ ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย…

Secretit - 16:22 น., 23 กันยายน 2021
  • EDU Zone Innovation
เอ็นไอเอ ไทย ไต่อันดับ ดัชนีนวัตกรรมโลก ครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก ด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนา องค์กรธุรกิจไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA เผยผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2564 (Glob…

Secretit - 10:10 น., 21 กันยายน 2021
  • EDU Zone Innovation
กลุ่มทรู จับมือ กสศ และเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี เปิดโรงเรียนแห่งที่ 2 ในมือถือ “StartDee Free School-in-a-Box”

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในวงกว้าง ประชาชนหลายคนประสบปัญหาการว่างงาน มีรายได้ลดลงส…

Secretit - 13:48 น., 13 กันยายน 2021
  • EDU Zone Innovation
พารู้จัก 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัย ผลักแรงงาน ทุกช่วงวัย Reskill – Upskill – Newskill ตอบโจทย์โลกอนาคต

วิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดต่อสถานการณ์ของโล…

Secretit - 18:52 น., 12 กันยายน 2021
  • EDU Zone Innovation
หัวเว่ยจับมือสวทช. เปิดตัวหลักสูตร ฝึกอบรมออนไลน์ด้านการพัฒนา แอปมือถือ

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาว…

Chattra - 19:23 น., 6 กันยายน 2021
  • EDU Zone Innovation
นาโนเทค สวทช. พัฒนา nSPHERE หมวกแรงดันบวก-ลบ ตอบโจทย์วิกฤตโควิด-19

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการ…

Secretit - 11:37 น., 3 กันยายน 2021