Special Tech Inside

  • Special Tech Inside
จัดการกับอาชญากรรมในร้านค้าปลีกอย่างชาญฉลาด

  จากการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรมในร้านค้าปลีกยังคงมีมูลค่าสูงทั่วโลก ด้วยวิธีการโจร…

Secretit - 7:40 น., 23 สิงหาคม 2015
  • Special Tech Inside
สนุกและปลอดภัยกับการแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขบน Facebook

ไม่ว่าคุณอยากจะแชร์ภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ หรือภาพถ่ายสวยๆ ของคุณจากวันหยุดที่ผ่านมา Facebook ช่วยคุณไ…

Secretit - 6:55 น., 13 สิงหาคม 2015
  • Special Tech Inside
กลยุทธในการป้องกันภัย: คือต้องป้องกันภัยที่เรารู้จักแล้วและที่ยังไม่รู้จัก

การโจรกรรมข้อมูลนับวันจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อมีจำนวนการบันทึกด้านการโจรกรรมข้อมูลมากถึง 1.3 พันล้…

Secretit - 2:35 น., 3 สิงหาคม 2015
  • Special Tech Inside
การพัฒนาบทบาทของ CFOในเศรษฐกิจดิจิตอลวันนี้

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน หรือ CFO ต้องจัดการกับการขยายขอบเขตและความท้าทายที่พวกเขาจะต้องเผชิญในปีข้างห…

Secretit - 3:24 น., 2 สิงหาคม 2015
  • Special Tech Inside
“5 วิธีรักษา Inkjet Printer”

  รู้หรือไม่ว่าอุปกรณ์สำนักงานข้างกายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอย่างเครื่อง Printer ก็ต้องการการดูแ…

Secretit - 14:16 น., 18 กรกฎาคม 2015
  • Special Tech Inside
Facebook เผยโทรศัพท์มือถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่อนาคตของตลาดอีคอมเมิร์ซ

  จากการสำรวจของ eMarketer แสดงให้เห็นว่าการครอบครองโทรศัพท์มือถือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ…

Secretit - 2:43 น., 18 กรกฎาคม 2015
  • Special Tech Inside
10 แอพอัจฉริยะช่วยทุ่นแรงในการทำงาน

  ทุกคนมีเวลาทำงาน 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน บางคนมีความสามารถในการจัดระเบียบชีวิตและสิ่งที่ต้องทำในแ…

Secretit - 10:22 น., 11 กรกฎาคม 2015
  • Special Tech Inside

    ทุกวันนี้ อุปกรณ์ที่มีการประมวลผลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ Wearables เช่น นาฬ…

Secretit - 2:08 น., 7 กรกฎาคม 2015
  • Special Tech Inside
สร้างโอกาส แบบ “บิ๊กๆ” ให้ธุรกิจด้วย “Big Data”

          ทุกวันนี้ ธุรกิจจะอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้รู้เท่าทันและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง…

Secretit - 1:51 น., 15 มิถุนายน 2015
  • Special Tech Inside
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

              เมื่อจำนวนประชากรทั่วโลกขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในพื้…

Secretit - 5:32 น., 13 มิถุนายน 2015