NT นำสายสื่อสารตัวเมืองพัทยาลงท่อ ร้อยสายใต้ดิน พร้อมเดินหน้าเฟสต่อไป

By Secretit / 25/02/2023

เอ็นที ชูศักยภาพความพร้อมท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศระยะทางรวม 4,450 กิโลเมตร พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชนในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน ลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ลดการลงทุนซ้ำซ้อน อวดโฉมถนนไร้สาย “พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี” ปรับภูมิทัศน์เมือง ให้สวยงามเพิ่มศักยภาพ และความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร

พงศกร เหราบัตย์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย และปฎิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกตอนล่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที กล่าวว่า ในฐานะที่ เอ็นที เป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider ของประเทศ เอ็นที ต้องการที่จะสนับสนุนโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินที่มีอยู่ในสำเร็จ โดยปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จหลายโครงการ ด้วยความพร้อมของท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศระยะทางรวม 4,450 กิโลเมตร แบ่งเป็น นครหลวง 3,600 กิโลเมตร และในส่วนภูมิภาค 850 กิโลเมตร 

ความพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชนในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ รวมถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบการใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน เพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดย ผู้ประกอบการโทรคมนาคมลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคมหลัก (Core) และ เอ็นที เป็นผู้ลงทุนในส่วน โครงข่ายโทรคมนาคมปลายทาง (Last Mile) ทั้งแบบแขวนในอากาศ และแบบที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการในรูปแบบแขวนบนอากาศบริเวณพื้นที่ถนนนาคนิวาส กรุงเทพมหานคร ส่วนแบบ Single Last Mile ที่อยู่ใต้ดินได้มีการดำเนินการในหลายพื้นที่ เช่น ถนนพัทยาเหนือ (จ.ชลบุรี) ถนนอุดรดุษฎีและถนนโพธิ์ศรี (เทศบาลเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี), ถนนข้าวสาร (จ.กรุงเทพมหานคร) และมีแผนการดำเนินการอีกหลายพื้นที่

เป้าปี 66 สานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา เอ็นที มีท่อร้อยสายที่ครอบคลุมพื้นที่ ในโครงการสำคัญต่าง ๆ ทั้งหมด 7 โครงการ 
รวมระยะทางทั้งสิ้น 449.19 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะรัตนโกสินทร์โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 12 เส้นทางในเขต กทม., โครงการมหานครแห่งอาเซียนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองสำคัญ และเมืองท่องเที่ยว และโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ

สำหรับแผนงานในปี 2566 มีแผนการดำเนินการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน จำนวน 6 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมด 57.609 กิโลเมตร ได้แก่

  1. โครงการความร่วมมือปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสายนำสัญญาณใยแก้ว กับกองทัพเรือ ระยะทาง 15.745 กิโลเมตร
  2. โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ถนนมีชัยช่วงตั้งแต่แยกดอนแดง ถึงตลาดวัดธาตุจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 6.03 กิโลเมตร
  3. โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้า
    ถึงคลองบางชัน ระยะทาง 20.503 กิโลเมตร
  4. โครงการก่อสร้างถนนสุทธิสารวินิจฉัย (อินทามระ) บริเวณถนนพหลโยธิน ถึงถนนวิภาวดีรังสิต ระยะทาง 1.39 กิโลเมตร
  5. โครงการก่อสร้างถนนเยาวราช บริเวณวงเวียนโอเดียน ถึงคลองโอ่งอ่าง ระยะทาง 1.44 กิโลเมตร
  6. โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 11.73 กิโลเมตร

สำหรับแผนดำเนินการตามโครงการสำคัญ แบ่งเป็นนครหลวง และภูมิภาค รวมระยะทาง 399.7 กิโลเมตร พื้นที่นครหลวง รวมระยะทาง 188.50 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางเท้าร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เส้นทาง โดยมีเส้นทางเร่งด่วน 2 เส้นทาง คือ ถนนเยาวราชช่วงจากวงเวียนโอเดียนถึงคลองโอ่งอ่าง และถนนสุทธิสารวินิจฉัย (อินทามระ) ช่วงถนนพหลโยธินถึงถนนวิภาวดีรังสิต โครงการเคเบิลลงดินโดยไม่มีสภาพบังคับ จำนวน 12 เส้นทาง ระยะทาง 48.70 กิโลเมตร โครงการมหานครอาเซียน จำนวน 39 เส้นทาง ระยะทาง 127.30 กิโลเมตร โครงการรักษ์คูเมืองเดิม จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร และโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำวิภาวดีรังสิต จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 11 กิโลเมตร

ในส่วนของพื้นที่ภูมิภาค รวมระยะทาง 211.2 กิโลเมตร ได้แก่โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 74 จังหวัด จำนวน 76 เส้นทาง ระยะทาง 80.10 กิโลเมตร โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะทาง 40.00 กิโลเมตร โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทาง 22.60 กิโลเมตร และโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่ เป็นการนำสายสื่อสาร ลงใต้ดินตามโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะทางรวมจำนวน 68 เส้นทาง 68.50 กิโลเมตร ได้แก่ นครราชสีมา หาดใหญ่ (ถ.ธรรมนูญวิถี) เชียงใหม่ และ พัทยา (พัทยาเหนือ)

ปรับสภาพภูมิทัศน์ เสริมแกร่งความสะดวก และแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง

ขจรพัฒน์ วรรณศิริ โทรคมนาคมเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านโทรคมนาคม และดิจิทัล ประเภท ท่อ, เสา และสายโทรคมนาคม ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองสำคัญ และเมืองท่องเที่ยว 

โดย เอ็นที ได้ก่อสร้างท่อร้อยสาย และได้มีการนำสายสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้วหลายจังหวัด และจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในบางเส้นทาง สำหรับพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี เป็นหนึ่งในโครงการมีจำนวนพื้นที่ที่ได้นำสายไฟฟ้า และสายสื่อสารลงใต้ดินซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 7 เส้นทาง รวมระยะทาง 16.3 กิโลเมตร ได้แก่ ถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร, ถนนสุขุมวิท ระยะทาง 1.80 กิโลเมตร, ถนนพัทยากลาง ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร, ถนนพัทยาสาย 1ระยะทาง1.80 กิโลเมตร, ถนนพัทยาสาย 2 ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร, ถนนพัทยาสาย 3 ระยะทาง 4.10 กิโลเมตร และถนนพัทยาใต้ ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร  และมีเส้นทางเพิ่มเติมของ กฟภ. เส้นทางพัทยาสาย 3 เส้นทาง พัทยาเหนือ-พัทยากลาง ระยะทาง 3.31 กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566

พร้อมกันนี้ เอ็นที ได้บูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการให้มีสายสื่อสารปลายทางร่วมกันแบบ Single Last Mile

โดยใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน พร้อมเปิดให้บริการแล้วในบริเวณเส้นทางถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยทาง เอ็นที จะเป็นผู้ติดตั้ง และบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตศักยภาพความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสายใต้ดินของ เอ็นที ที่ครอบคลุมทั่วประเทศจะเป็นกำลังหลักในการช่วยจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และช่วยปรับสภาพภูมิทัศน์บ้านเมืองให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงามแล้ว ยังช่วยลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ทั้ง Telecom Infrastructure และ Digital Infrastructure ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน

ยกระดับพัทยาภูมิทัศน์ที่มีสภาพเรียบร้อย และปลอดภัย

ความสำเร็จของโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดินในครั้งนี้ จะช่วยให้เมืองพัทยากลายเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำสานสื่อสารโยงระหว่างเสาไฟฟ้า ซึ่งมักเป็นสาเหตุที่ทำเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและทำให้สานสื่อสานไหม้อยู่บ่อย ๆ อีกทั้งยังลดอุบัติเหตุที่เกิดจากสานสัญญาณหย่อนลงต่ำจนเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ อีกด้วย โดยโครงการนำสายสื่อสารลงใต้พื้นในตัวเมือวพัทยานั้น เอ็นที ได้เริ่มประมาณเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับสภาเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในช่วงแรกนั้นเป็นการพูดคุยถึงพื้นที่ที่จะนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ส่วนในส่วนของอัตราค่าเช่าบริการช่องสายสัญญาณใต้ดินที่จะให้ผู้ประกอบการโครงข่ายมาเช่าใช้ ซึ่งจากการประชุมจึงได้ข้อสรุปอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และไม่ทำให้ผู้ประกอบการโครงข่ายต้องแบกภาระเพิ่ม ซึ่งเราจะคิดในสัดส่วนของการใช้ยูสเซอร์ในพื้นที่ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ทำเส้นทางแรกนะครับอยู่พัทยาเหนือสมบูรณ์ 100% และเปิดให้ผู้ประกอบการโครงข่ายมาเช่า ในส่วนการโครงการนำสานไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น เอ็นที ได้ ทำงานร่วมกันกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อวางแนวสายไฟฟ้า ให้ไม่กระทบต่อสายสื่อสารที่ลงใต้ดินไปแล้ว ในส่วนของเส้นทางใหม่ ๆ ที่จะวางสายไฟฟ้าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อได้งบประมาณมาก็จะมีการพูดคุยกันกับเราเพื่อดูแนวทางในการวางเส้นทางที่ดีที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *