The 1 จับมือ AWS ขับเคลื่อนด้วย ข้อมูลและเทคโนโลยี เชื่อมโยง ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อสมาชิกและพาร์ทเนอร์

By Secretit / 28/07/2022

The 1 (เดอะวัน) จับมือ AWS มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อสมาชิกและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ เพื่อการเป็น “Center of Life Platform” จึงทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้าง ecosystemให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก ที่มีมากกว่าแค่การช้อปปิ้ง

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ของ AWS ประจำประเทศไทยกล่าวว่า เราเห็นการเพิ่มของข้อมูลที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เติบโตขึ้นเป็น 1,000 เท่า หรือพูดได้ว่าเติบโตขึ้น 10 เท่าตัว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้นอกจากการเก็บข้อมูลในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงคนที่สร้างและนำข้อมูลมาใช้ อย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) และธุรกิจต่าง ๆ ที่นำข้อมูลไปใช้อย่างหลากหลายและแบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Aberdeen ชี้ให้เห็นว่า คนที่นำข้อมูลมาใช้ในการทำธุรกิจจะมีความได้เปรียบ ช่วยให้มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

อีกสิ่งที่จะมีบทบาทมากขึ้นเป็นเรื่องของ คน เราจะเห็นคนนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งคนสร้างข้องมูลรวมถึงคนที่จะนำไปใช้ในแบบเรียวไทม์ คนที่นำข้อมูลไปใช้ในองค์กรธุรกิจ ซึ่งจะเติบโตมากถึง 24 % แต่ถ้าไม่ได้นำข้อมูลมาใช้จะเติบโตเพียง 15% 

การนำข้อมูลมาใช้และวิเคราะห์ให้ประโยชน์แก่องค์กรใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 2) การตัดสินใจได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น 3) เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับองค์กร  ซึ่งในปัจจุบันมีองค์กรถึง 68% ที่ยังไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่มาของ “Modern Data Strategy”

1. Modernization – องค์กรต้องเตรียมความพร้อมด้านการลงทุน การสร้างทีมงาน มีความยืดยุ่น คล่องตัว และมีการจัดเก็บที่ปลอดภัย ป้องกันความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

2. Unify – สามารถรวบรวมและสร้างความต่อเนื่องของข้อมูลได้

3. Innovate – นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วย AI และ MachineLearning 

ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บน AWS Well-Architected Framework ที่มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคลาวด์เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ Modern Data Strategy ได้สะดวกและดีที่สุด สำหรับในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล AWS ยังรองรับถึง 98 มาตรฐานความปลอดภัยระดับ และผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยทั่วโลกและบริการของ AWS ทั้ง 117 รายการที่จัดเก็บข้อมูลลูกค้ามีความสามารถให้เข้ารหัสข้อมูล

คณินท์ ปิ่นสุวรรณ์ Head of Product and Operations จาก The 1 กล่าวว่า “The 1 มองว่าท่ามกลางภาวะการแข่งขันกันอย่างดุเดือดอย่างทุกวันนี้ หากไม่ปรับตัวจะเติบโตหรืออยู่รอดได้ยากในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัญหาที่เจอจากการมีโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมหรือ on-premise มานานกว่า 10 ปี คือ ข้อจำกัดของการจัดหาเทคโนโลยี การ Maintenance ตลอดจน Performance หรือการเติบโตของแพลตฟอร์ม 

ปัจจุบันเรามีลูกค้า 19 ล้านราย  มีประมาณ 6 ล้าน ใน 1-2 ปีนี้ น่าจะมีสมาชิกเพิ่มเป็น 10 ล้านราย ที่อยู่ในแอพ The 1 เราต้องการให้ลูกค้าสมารถที่จะใช้งานได้ในทุกมิติ เราใช้เดต้า ในการวางกลยุทธ์ ทางการตลาด เช่น ลูกค้าใช้งานจากที่ใด การซื้อสินค้า บริการต่างๆ อย่างไร ด้วยความที่ลูกค้าของเรามีหลากหลายกลุ่ม เช่น ก็คนทำงาน กลุ่มแม่และเด็ก ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะสร้างกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ที่มากขึ้น 

The 1 ถือเป็น Pain Point สำคัญ การนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกได้อย่างประสิทธิภาพทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารต้นทุน และทรัพยากรบุคคล  โดยภายหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจาก AWS ปัจจุบันเราย้ายข้อมูลขึ้นคลาวด์ไปแล้วกว่า 90%” 

ธีรพล ไทยหิรัญ Head of Data & Insights จาก The 1 กล่าวว่า “เรานำAI และ Machine Learning มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเชื่อมต่อ Data Source ทั้งหมดที่มีให้อยู่ที่เดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้ทางธุรกิจ (Business User) และผู้ใช้วิเคราะห์ (Analytic User) เข้ามาใช้งานและเห็นเส้นทางการใช้บริการของผู้บริโภค(Customer Journey) ได้ครบ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของ The 1 ในการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิกในรูปแบบเฉพาะบุคคล (Hyper-Personalized Marketing) ยังได้นำ Amazon Personalize มาใช้ ซึ่งในอดีตระยะเวลาการทำ data personalization ต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือนหรือ 1 ปี แต่ Data Personalization ด้วย AWS Personalize ใช้เวลาเพียง 2 เดือนในการดำเนินการ”

นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว วัฒนธรรมองค์กรของ The 1 ย่อมมีบทบาทสำคัญช่วยผลักดันให้บริษัทเติบโต

คณินท์ “เมื่อเรารู้จักลูกค้ามากขึ้น ทำให้เกิดคอนเซ็ปต์ใหม่และเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยทำงานเป็น Squad แบ่งตาม Use Case เป็นทีมที่มีทุกฟังก์ชั่นเหมือนเป็น mini-company หรือสตาร์ทอัพ ซึ่งทำงานแบบ Agile โดยการ Empower ให้ทีมมีอำนาจในการตัดสินใจและบริหาร ทำให้ทุกคนในองค์กรมี Ownership ในผลิตภัณฑ์ มี Focus KPIและ Roadmap ที่ชัดเจนทำให้เห็นผลงานที่จับตัองได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าสามารถขับเคลื่อนและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ และซึ่ง The 1 พยายามที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรงกับความสนใจของทีมงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และถือเป็นโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ วัน การทใช้คลาวด์ทำให้ทีมสามารถทดลองใช้ AI/ML ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้องค์กรเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการที่ทันสมัยของ AWS ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนและข้อจำกัดในด้านค่าใช้จ่ายเหมือนสมัยก่อน

ก้าวต่อไปของ The 1

สำหรับก้าวต่อไปของ The 1 คือ การให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งการที่มีข้อมูลครบถ้วนจะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจมากขึ้น รวมถึงประกอบการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ ในอีก 1-2 ปีนี้ The 1 มุ่งเน้นที่จะย้ายสมาชิกออฟไลน์ที่ยังไม่ได้ใช้ช่องทางดิจิทัลของ The 1 ให้มาเป็น Digital User เพื่อเป้าหมายให้ลูกค้าจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเร็วๆ นี้ The 1 จะมีฟีเจอร์และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ติดตามอีกมากมาย รวมถึงในมุมเทคโนโลยีที่ The 1 กำลังทำ AWS Well-Architected เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้งาน และระบบความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *