ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปี

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยมี มนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร ชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ประเทศ ตันกุรานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และ จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร นำคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมร้องเพลงชาติ ในเวลา 8.00 น. ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สะท้อนการดำเนินธุรกิจของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2460 จนมาถึงปัจจุบันครบรอบ 106 ปี โดยทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ

#วันพระราชทานธงชาติไทย #28กันยายน #ธงชาติไทย

Follow Us

Scroll to Top