ทีซีซีเทค จับมือ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ผนึกพลังยกระดับความรู้ ก้าวสู่โลก AI

     ทีซีซี เทคโนโลยี (ทีซีซีเทค) ได้ร่วมมือกับ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จัดเวทียกระดับทักษะความรู้ภายใต้หัวข้อ “Navigating AI Frontier” ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ – Executive Director สถาบันไอเอ็มซี – IMC Institute (คนที่ 5 จากขวา), ผู้บริหารของ ทีซีซี เทคโนโลยี และ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้าน AI โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือข่ายของการเป็นผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกของ AI

Follow Us

Scroll to Top