ทีซีซีเทค นำทัพ! ด้วย “PropTech Academy” ยกระดับความรู้ด้าน Smart Property

     ประสบความสำเร็จตามเป้าไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ PropTech Design Thinking Workshop หลักสูตรนำร่องของ “PropTech Academy” ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย ธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 5 จากซ้าย: แถวที่ 2 จากล่าง) ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติโดยผู้บริหารจาก บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้าน Property Technology โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับทักษะความรู้และสร้างเครือข่ายของการเป็นผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์

Follow Us

Scroll to Top