บริษัท บีวายดี ออโต้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

     บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายประวิทย์ วิจิตรธนกูล ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจากบริษัทฯ (ด้านซ้าย) เป็นผู้ส่งมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยมีนายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ด้านขวา) เป็นผู้รับมอบ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน

Follow Us

Scroll to Top