ผบห.ทริพเพิล ไอ ขึ้นเวทีให้ความรู้กับนักศึกษากว่า 400 คน

ดรุณี รักพงษ์พิบูล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบของที่ระลึกจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ (ที่ 2 จากขวา) คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสรับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสในโลกของธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยฯ สนใจเข้าฟังกว่า 400 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Follow Us

Lasted News

Scroll to Top