“ไปรษณีย์ไทย – บีไอจี – เอ็กโก” ร่วมศึกษาการใช้พลังงาน ก๊าซไฮโดรเจนสำหรับขนส่ง

     ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปิยบุตร จารุเพ็ญ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) และ เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาการใช้พลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ในรถยนต์เพื่อการขนส่งในธุรกิจไปรษณีย์ โดยการนำรถยนต์ไฮโดรเจนเริ่มทดสอบที่เส้นทางการขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ BIG มีสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาการใช้พลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Follow Us

Scroll to Top