AIS ร่วมภารกิจกับ กสทช. กทม. การไฟฟ้า และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำสายสื่อสารลงใต้ดิน

AIS ส่งทีมวิศวกร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินงานนำสายสื่อสารบริเวณถนนหลังสวนและถนนสารสินลงใต้ดิน พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการจัดการสายสื่อสาร โดยเล็งเห็นถึงผลประโยชน์เรื่องของความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับพื้นที่อีกด้วย

Follow Us

Scroll to Top